Teadustöö

Keskkonnatoksikoloogia Laboratooriumi uurimistöö toimub KBFI strateegiliste uurimisprogrammide ‘In vitro toksikoloogia ja 3R’, ‘Keskkonnakeemia’ ning ‘Makromolekulaarsed vastasmõjud’ raames

Peamised uurimisvaldkonnad ja võtmesõnad:

  • Nano(öko)toksikoloogia
  • Kemikaalide ja ainete (sh nanoosakeste) toksilisuse ja selle mehhanismide välja selgitamine, kasutades in vitro testsüsteeme (bioluminestseeruvad bakterid, vetikad, algloomad, loomarakud jne)
  • Eesmärgipõhiselt geen-modifitseeritud bakterite konstrueerimine kemikaalide ja nanoosakeste toksilisuse mehhanismide uurimiseks
  • Kemikaalide toksiline mõju rakufüsioloogiale ja homöostaasile.
  • Biosaadavus, selle bioloogilised mehhanismid ja seda modifitseerivad abiootilised tegurid
  • Keskkonnariski hindamine
  • 3R, QSAR, REACH

Võimalus astuda doktorantuuri uurimaks mikroplasti keskkonnamõjusid

KBFI Keskkonnatoksikoloogia labor koostöös Eesti Maaülikooliga otsib doktoranti:

Kontaktinfo