Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bioenergeetika
Bioorgaanika
KBFI
KEAF
Keemiline füüsika
Keskkonnatoksikoloogia
Uncategorized

Põhilised katseseadmed

Keemilise füüsika laboratooriumi seadmed on aluseks suurele osale Eesti Magnetlaborist

Tuuma magnetresonantsi (NMR) spektromeetrid

AVANCE-III-800MHz (ühenduses 18.8T magnetiga/ 54mm sooja ava läbimõõt), 4 mõõtepead lahuste TMR jaoks: BBO (D/H/BB), TXI (D/H/C/N), DUL (D/H/C) ja Cryoprobe (D/H/C/N/P), automaatne proovide vahetaja võimaldab paljude proovide efektiivset mõõtmist. Tahke keha TMR jaoks on kasutada mõõtepea DVT BL3.2 (H/X/Y) (Bruker, 3.2mm rootorite jaoks) and KBFIs valminud MAS-NMR H/X mõõtepea 1.8mm rootorite jaoks.

AVANCE-II-600MHz (14.1T/51 mm) on enim rakendatud tahke keha TMR töös. Siin on kasutada KBFIs valmistatud MAS-NMR H/X mõõtepead 4×17 mm rootoritele ja 4x25mm rootoritele (katsetusjärgus), cryoMAS mõõtepea 1.0mm rootoritele (töötab temperatuuride vahemikus 10K kuni 300K) ja mõõtepea seisvate proovide ja monokristallide uurimiseks vahemikus 4.2K kuni 300K.

AMX 500MHz (11.7T/51mm) mõõtepead vedelike mõõtmised (D/H/C)

AVANCE-II-360MHz (8.5T/89mm and 4.7T/89mm) KBFIs valmistatud mõõtepead tahke keha TMR eksperimentideks, seal hulgas cryoMAS (10K – 300K) mõõtepea 1.8×15 mm rootoritele, kõrge temperatuuri (300-1200K) mõõtepea seisvatele proovidele ja MAS mõõtepea suurte 10mm od rootorite jaoks.

Terahertsspektroskoopia ja madalate temperatuuride füüsika

THz spektromeeter SPS-200 (3 – 200 cm-1 koos 0.3K bolomeetriga), mida saab kasutada kahe erineva magnetiga:

  1. Magnetväli 0 …  +/- 17 T , mõõta saab peegeldumist ja neeldumist nii Faraday kui Voigt’i konfiguratsioonis uuritava objekti temperatuuridel 2.5-100K ning,
  2. Magnetväli 0 … +/- 12T, võimaldab THz neeldumisspektreid mõõta objekti temperatuuridel 150 mK kuni 5K.

Bruker Fourier’ spektromeeter Vertex 80v, varustatud kahe proovi krüostaadiga (‘cold finger’  5-400K, ‘exchange gas’ 2-300K) ning võimaldab nullmagnetväljas mõõtmisvahemikku 10-50 000 cm-1 ning mõõta neeldumis- peegeldumis- ja ATR spektreid.

Pidevalt häälestatava lainepikkusega amplituudi ja faasitundlik terahertsspektromeeter (Toptica Terascan 85O Continuous wave Teraherts Spectroscopy Platform) tööks nullmagnetväljas temperatuuride vahemikus 5- 400 K.

Quantum Design PPMS: 14T magnet ning võimalikud proovi temperatuurid 1.8-400K. Hõlmab VSM ahjuga magnetomeeterit (kuni 1000K) ning võimaldab He-mõõtepeaga soojusmahtuvuse mõõtmiseid (kuni 300mK), elektrilise ja termilise energia transpordi mõõtmised. Varustatud magnetjõu mikroskoobiga (MFM).

Brown’i kindakapp proovide prepareerimiseks inertse gaasi atmosfääris.

Heeliumijaam

He veeldaja CTi-1410 (1979) kolbdetandriga, mis töötab kolme 20 kW kolbkompressoriga. Tootlikkus: 20 l vedelat He tunnis, kasutades puhast gaasi ja 15 l/h kasutades seadmetest auravat kogutud gaasi, mida puhastatakse veeldustsüklis.

Krüoüksus tegeleb nii krüo- kui ka vaakumaparaatide parandamise ja hooldusega.

KBFI heeliumijaam on ainus balti riikides ja koostöölepingute alusel varustab vedela heeliumiga nii Tartu ülikooli kui Tallinna tehnikaülikooli.

Optika

Femtosekund laser Mira 900 (Ti:S). Varustatud 10 W topelt võimsusega neodüünium-legeeritud vanadaat (Nd:YVO4) laser Verdi V-10, mõlemad firmalt Coherent, Inc. Lasersüsteem genererib 100 fs pulsse 76 MHz segedusega ja võimaldab lainepikkuse muutmist spektrivahemikus 705 – 975 nm. Ti:S laser keskmine väljundvõimsus 0.5 – 1.5 W, sõltuvalt lainepikkusest. See lasersüsteem on ideaalselt sobiv kahe-footoni absorptsiooni spektroskoopiaks orgaaniliste ja bioloogiliste kromofooride uuringuks.

Kvankeemia arvutuskeskus – Quantum Chemistry High Performance Computing Facility (QCHPCF)

HP 32-core server. Sisaldab Kahte SL250 Intel E5-2660 SMP noodi, kahte NVIDIA Tesla K20X GPU-d. Kogu arv CUDA keskmeid on 5376 ning maksimaalne teoreetiline võimekus on 1.3 DP TFLOPS per GPU.