Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bioenergeetika
Bioorgaanika
KBFI
KEAF
Keemiline füüsika
Keskkonnatoksikoloogia
Uncategorized
{ "homeurl": "https://kbfi.ee/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "70px", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "http://kbfi.ee/wp-content/plugins/ajax-search-lite/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "defaultsearchtext": "Otsi..", "autocomplete": { "enabled" : 0, "lang" : "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "redirectonclick": 0, "trigger_on_facet_change": 1, "settingsimagepos": "right", "hresultanimation": "fx-none", "vresultanimation": "fx-none", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "1", "analytics": 0, "analyticsString": "", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "overridewpdefault": "0" }

Põhilised katseseadmed

Keemilise füüsika laboratooriumi seadmed on aluseks suurele osale Eesti Magnetlaborist

Tuuma magnetresonantsi (NMR) spektromeetrid

AVANCE-III-800MHz (ühenduses 18.8T magnetiga/ 54mm sooja ava läbimõõt), 4 mõõtepead lahuste TMR jaoks: BBO (D/H/BB), TXI (D/H/C/N), DUL (D/H/C) ja Cryoprobe (D/H/C/N/P), automaatne proovide vahetaja võimaldab paljude proovide efektiivset mõõtmist. Tahke keha TMR jaoks on kasutada mõõtepea DVT BL3.2 (H/X/Y) (Bruker, 3.2mm rootorite jaoks) and KBFIs valminud MAS-NMR H/X mõõtepea 1.8mm rootorite jaoks.

AVANCE-II-600MHz (14.1T/51 mm) on enim rakendatud tahke keha TMR töös. Siin on kasutada KBFIs valmistatud MAS-NMR H/X mõõtepead 4×17 mm rootoritele ja 4x25mm rootoritele (katsetusjärgus), cryoMAS mõõtepea 1.0mm rootoritele (töötab temperatuuride vahemikus 10K kuni 300K) ja mõõtepea seisvate proovide ja monokristallide uurimiseks vahemikus 4.2K kuni 300K.

AMX 500MHz (11.7T/51mm) mõõtepead vedelike mõõtmised (D/H/C)

AVANCE-II-360MHz (8.5T/89mm and 4.7T/89mm) KBFIs valmistatud mõõtepead tahke keha TMR eksperimentideks, seal hulgas cryoMAS (10K – 300K) mõõtepea 1.8×15 mm rootoritele, kõrge temperatuuri (300-1200K) mõõtepea seisvatele proovidele ja MAS mõõtepea suurte 10mm od rootorite jaoks.

Terahertsspektroskoopia ja madalate temperatuuride füüsika

THz spektromeeter SPS-200 (3 – 200 cm-1 koos 0.3K bolomeetriga), mida saab kasutada kahe erineva magnetiga:

  1. Magnetväli 0 …  +/- 17 T , mõõta saab peegeldumist ja neeldumist nii Faraday kui Voigt’i konfiguratsioonis uuritava objekti temperatuuridel 2.5-100K ning,
  2. Magnetväli 0 … +/- 12T, võimaldab THz neeldumisspektreid mõõta objekti temperatuuridel 150 mK kuni 5K.

Bruker Fourier’ spektromeeter Vertex 80v, varustatud kahe proovi krüostaadiga (‘cold finger’  5-400K, ‘exchange gas’ 2-300K) ning võimaldab nullmagnetväljas mõõtmisvahemikku 10-50 000 cm-1 ning mõõta neeldumis- peegeldumis- ja ATR spektreid.

Pidevalt häälestatava lainepikkusega amplituudi ja faasitundlik terahertsspektromeeter (Toptica Terascan 85O Continuous wave Teraherts Spectroscopy Platform) tööks nullmagnetväljas temperatuuride vahemikus 5- 400 K.

Quantum Design PPMS: 14T magnet ning võimalikud proovi temperatuurid 1.8-400K. Hõlmab VSM ahjuga magnetomeeterit (kuni 1000K) ning võimaldab He-mõõtepeaga soojusmahtuvuse mõõtmiseid (kuni 300mK), elektrilise ja termilise energia transpordi mõõtmised. Varustatud magnetjõu mikroskoobiga (MFM).

Brown’i kindakapp proovide prepareerimiseks inertse gaasi atmosfääris.

Heeliumijaam

He veeldaja CTi-1410 (1979) kolbdetandriga, mis töötab kolme 20 kW kolbkompressoriga. Tootlikkus: 20 l vedelat He tunnis, kasutades puhast gaasi ja 15 l/h kasutades seadmetest auravat kogutud gaasi, mida puhastatakse veeldustsüklis.

Krüoüksus tegeleb nii krüo- kui ka vaakumaparaatide parandamise ja hooldusega.

KBFI heeliumijaam on ainus balti riikides ja koostöölepingute alusel varustab vedela heeliumiga nii Tartu ülikooli kui Tallinna tehnikaülikooli.

Optika

Femtosekund laser Mira 900 (Ti:S). Varustatud 10 W topelt võimsusega neodüünium-legeeritud vanadaat (Nd:YVO4) laser Verdi V-10, mõlemad firmalt Coherent, Inc. Lasersüsteem genererib 100 fs pulsse 76 MHz segedusega ja võimaldab lainepikkuse muutmist spektrivahemikus 705 – 975 nm. Ti:S laser keskmine väljundvõimsus 0.5 – 1.5 W, sõltuvalt lainepikkusest. See lasersüsteem on ideaalselt sobiv kahe-footoni absorptsiooni spektroskoopiaks orgaaniliste ja bioloogiliste kromofooride uuringuks.

Kvankeemia arvutuskeskus – Quantum Chemistry High Performance Computing Facility (QCHPCF)

HP 32-core server. Sisaldab Kahte SL250 Intel E5-2660 SMP noodi, kahte NVIDIA Tesla K20X GPU-d. Kogu arv CUDA keskmeid on 5376 ning maksimaalne teoreetiline võimekus on 1.3 DP TFLOPS per GPU.

KBFI