Energiatehnoloogiad

Energiatehnoloogiate rühma juhiks on dr Ivar Kruusenberg ja jooksvad projektid jagunevad järgmiselt:

1. Liitiumioonakude jäätmetest metalloksiidsete katalüsaatormaterjalide valmistamine metall-õhk patareide ja kütuseelementide tarvis, PSG312

Projekti kestus: 01.01.19 – 31.12.22

Vastutav täitja: dr Ivar Kruusenberg

Kasutatud liitiumioonakud sisaldavad keskkonnaohtlike materjale ning kemikaale, mis võivad saastada nii õhku kui ka vett. Nendeks keskkonnaohtlikeks aineteks on ioonsed vedelikud, nano-süsinik materjalid ja rasked metallid nagu Co, Ni, Mn, Cu jt. Liitiumioonakude ümbertöötlemise ja taaskasutamise peamisteks limiteeringuteks on erinevate aku osade ning materjalide teineteisest eraldamise tehniline keerukus ning kõrge hind. Antud projekti üks peamiseid eesmärke on majanduslikult tasuva ning efektiivse meetodi leidmine, eraldamaks kasutatud liitiumioonakudest metalloksiidid ning süsinikpulber. Teadustöö lõppeesmärgiks on sünteesida eelpool mainitud ümbertöödeldud materjalidest uudsed ning elektrokatalüütiliselt aktiivsed katalüsaatormaterjalid metall-õhk akude ning madalatemperatuursete kütuseelementide tarvis.

Viide ETISes siin.

Kontaktinfo