THz rühma katseseadmed

Uurimismetoodikas on pearõhk terahertsspektroskoopia ja tugevate magnetväljade ühildamisel. Uuritava materjali magnetväljaga mőjutamisel on kaks eesmärki. Esimene on parema spektroskoopilise lahutuse saamine ja teine on uuritava aine uute olekute esilekutsumine. Lisaks kasutatakse aine oleku muutmiseks temperatuuri, mis ulatub toatemperatuurist madalate (4K) ja väga madalate (kuni 7mK) temperatuurideni. Tugevaid magnetvälju saadakse ülijuhtmagneteid (12T ja 17T) kasutades.

THz spektromeeter SPS200 (Sciencetech Inc.)

  • Martin-Pupletti tüüpi interferomeetri SPS200 tööpiirkond on 0.06 kuni 8THz
  • suur tundlikkus signaali mõõtmisel 4*10^7 V/W saavutatakse temperatuuril 0.3K töötava bolomeetri kasutamisega
  • kasutatav kahe erineva mõõteseadmega:
    1) TeslaFIR – magnetväli 0 … +/- 17T , mõõta saab peegeldumist ja neeldumist nii Faraday kui ka Voigti konfiguratsioonis uuritava objekti temperatuuridel 2.5–300 K;
    2) milliK-TeslaFIR – magnetväli 0 … +/- 12T, võimaldab THz neeldumisspektreid mõõta objekti temperatuuridel 150 mK–5 K.

Vertex 80v

Fourier’ spektromeeter Vertex 80v (Bruker) on varustatud läbovoolukrüostaadiga (5–400 K) ning võimaldab nullmagnetväljas mõõtmisvahemikku 10–50 000 cm–1 ning mõõta neeldumis-, peegeldumis- ja ATR‑spektreid.

Pidevalt häälestatava lainepikkusega faasitundlik terahertsspektromeeter Toptica Terascan 85O Continuous wave Teraherts Spectroscopy Platform (0.05 – 2 THz / 1.67 – 66.7 cm-1)  tööks nullmagnetväljas temperatuurivahemikus 5–400 K.

Kontaktinfo