Tuumamagnetresonants-spektroskoopia rühm

Pakume lahendusi teie probleemidele, määrates aatomite omavahelist topoloogiat kondenseeritud faasis. Meil on pikaajalised kogemused kütuseelementide, ülijuhtmaterjalide, tseoliitide, valkude, bio- ja sünteetiliste polümeeride ning mitmesuguste bioloogiliselt aktiivsete ainete uurimises.

Kontaktisikud:

Indrek Reile, PhD (indrek.reile@kbfi.ee)

Jasper Adamson, PhD (jasper.adamson@kbfi.ee) – orgaanilised ühendid

Ivo Heinmaa, PhD (ivo.heinmaa@kbfi.ee) – tahkise TMR

Jüri Jarvet, PhD (jyri.jarvet@kbfi.ee) – biokeemia ja struktuuribioloogia

Tõnis Pehk, DrSci (tonis.pehk@kbfi.ee)  – orgaanilised ühendid

 

Riistvara

Laboris on neli uurimistööks mõeldud Brukeri TMR spektromeetrit, mis võimaldavad mõõta erinevaid tuumi ja läbi viia väga mitmekesiseid eksperimente.

AVANCE III 800 MHz (magnetvälja tugevus 18.8T) paigaldatud septembris 2007

Võimalused: Nüüdisaegsed multidimensionaalsed eksperimendid

Kolmekanaline 1H/13C/15N PFG mõõtepea

Kahekanaline 1H/13C PFG mõõtepea

Tahkise kolmesageduslik 1H/13C/15N mõõtepea

Lairiba BBO mõõtepea 1H/19F, piirkond 31P 109Ag

QCI CryoProbe krüopea

SampleXpress Sample Changer proovivahetaja 60 proovile

 

AVANCE II 600 MHz (magnetvälja tugevus 14.1T); 2000, viimane uuendus 2005

Võimalused: Nüüdisaegsed multidimensionaalsed eksperimendid

Kolmekanaline 1H/13C/15N PFG mõõtepea

Tahkise mõõtepead 1–6 mm rootoritele ja DOR mõõtepea

Agilent DD2 500 MHz (11.7T/51 mm) koos 5 mm X{1H} DB PFG mõõtepeaga (X = 15N…31P) lahuste TMR eksperimentideks temperatuurivahemikus -80–130 °C. Varustatud 9-positsioonilise proovivahetajaga ja elektrilise proovijahutajaga automatiseeritud tööks temperatuuridel > -25 °C.

CXP 360 spektromeeter ühendatud kas 8.5T või 4.7T suure avaga (WB) magnetiga

Võimalused: Tahkise väga madala või kõrge temperatuuri (10 < T) mõõtmiseks.

 

Madaltemperatuursete katsete jaoks on laboril kasutada vedel N2 ja He ning kokkusurutud He-gaas.

Lisa 1 TMR hinnakiri 2019

TMR spektromeetrite kasutamise kord külalistele

Kontaktinfo