Tuumamagnetresonants-spektroskoopia

Tuumamagnetresonantsi rühma juhiks on dr Ivo Heinmaa ja jooksvad projektid jagunevad järgmiselt:

1. Vähimarkerite kvantitatiivne analüüs uriinis hüperpolariseeritud TMR abil, PSG11

Projekti kestus: 01.01.18 – 31.12.21

Vastutav täitja: dr Indrek Reile

Paljusid vähkkasvajaid on enne patoloogiliste sümptomite tekkimist võimalik avastada uriinis leiduvate nukleosiidide kontsentratsiooni järgi. Kuid tänu raskustele madala kontsentratsiooniga isomeersete nukleosiidide määramisel ei ole need paljulubavad biomarkerid kliinilises kasutuses. Arengud paravesinikuga hüperpolariseerimise tehnoloogias võimaldavad selle kitsaskoha lahendada, lubades kiirete TMR eksperimentide abil määrata uriinis alla mikromolaarse kontsentraasiooniga analüüte. Käesolevas projektis arendame seda meetodit edasi ja rakendame teda biomarkerite määramiseks uriinis. Loome proovi ettevalmistusmeetodite, hüperpolarisatsioonikatalüsaatorite ja TMR metodoloogia arendamise teel uue analüüsimeetodi vähi- ja metaboloomikauuringuteks. Varased eelkatsed ennustavad meetodile vähi sõeluuringuteks vajalikku jõudlust ja usaldusväärsust. Selline analüüsitehnika võimaldab vähkkasvajaid varem avastada, pakkudes seeläbi ühiskonnale märkimisväärset kokkuhoidu vähiravi kulutustes.

Viide ETISes siin.

TMR teenuste leht siin ja meetodi uued arendused ja rakendused siin.

Lõppenud projektid siin.

Kontaktinfo