Keskkonnakeemia

Keskkonnakeemia grupi juhiks on Dr. Janek Reinik:

Grupi koduleht siit.

Keskkonnakeemia grupi uurimissuundadeks on saasteainete ringlus keskkonnas ja põlevkivitööstuse kõrvalproduktide kasutamine erinevates majandusharudes. Grupp osutab järgmisi teenuseid:

Keskkonnaseire;

Jäätmete üldiseloomustus;

Granuleeritud materjali lühi -ja pikaajalise ning monoliitse materjali leostuskäitumise iseloomustamine;

Tahke aine ja leotiste keemilised analüüsid ning leovee mürgilisuse määramine koostöös teiste laboritega.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektide kohta info siit.

Kontaktinfo