Kvant-frustreeritud magnetid

Kvant-frustreeritud magnetite teemajuhiks on dr Raivo Stern ja jooksvad projektid jagunevad järgmiselt:

1. Tugevalt frustreeritud kvantmagnetite adapteeruvad olekud (ENIQMA), PRG4

Projekti kestus: 01.01.18 – 31.12.22

Vastutav täitja: dr Raivo Stern

Erinevate adaptiivse käitumisega keeruliste süsteemide seas on esile kerkimas frustreeritud kvantmagnetid, kuna neis ennustatakse leiduvat aine uusi eksootilisi faase ja olekuid spinn vedelikust ja spinnjääst kuni topoloogiliste isolaatoriteni ja foononklaas elektrikristallideni. Need kollektiivsed olekud võivad osutuda võtmerollides olevateks tuleviku kvanttehnoloogiate arenemisel, olgu need siis innovatiivsete materjalide süntees energia püüdmiseks ja salvestamiseks, kvant-põimumise põhised tehnoloogiad või siis kvantarvutus. Uute looduslike materjalide otsene verifitseerimine on olemasolevas müras, komplekssetes ilmingutes ja lisandite poolt varjatuna äärmiselt väljakutsuv. Me pakume uute kvantmagnetite väljasõelumiseks välja unikaalse ja effektiivse meetodi, kus ainete süntees nii pulbri, kristalli või ALD kilena ning mikroskoopiline tihedusfunktsiooni-teooria on ühendatud moodsaima eksperimentaalse lähenemisega tuuma magnet- ja teraherts-spektroskoopiat ning neitroneid kasutades.

Viide ETISes siin.

 

2. Ebatavaline ülijuhtivus MonGa(5n+1) intermetallikutes, MOBJD449

Projekti kestus: 01.09.18 – 31.08.20

Vastutav täitja: dr Valeriy Verchenko

Me uurime tavatuid ülijuhtivaid olekuid, mis ilmnevad MonGa5n+1 intermetallilistes ühendites madalatel temperatuuridel. Ebatavaline ülijuhtivus nendes ühendites tuleneb simultaansete ülijuhtivate pilude esinemisest, mida hiljuti täheldati selle perekonna n = 8 liikmes, Mo8Ga41, allpool kriitilist temperatuuri TC ~ 10 K. Lähtudes selgetest struktuurilistest seostest MonGa5n+1 liikmete n = 4, 6 ja 8 puhul, ootame mittetriviaalset ülijuhtivust nende ühendite kogu perekonnas. Et mõista nende ülijuhtivate olekute mikroskoopilisi omadusi, uurime MonGa5n+1 ühendeid süstemaatiliselt termodünaamiliste, transpordi- ja lokaalsete proovi (muSR, NQR, NMR) mõõtmiste abil.

Viide ETISes siin.

Lõppenud projektid siin.

Kontaktinfo