Supramolekulaarne keemia

Supramolekulaarse keemia rühma juhiks on dr Jasper Adamson ja jooksvad projektid jagunevad järgmiselt:

1. Funktsionaalsed makrotsüklid ravimite avastamiseks ja nende transpordiks, PSG400

Projekti kestus: 01.01.20 – 31.12.23

Vastutav täitja: dr Jasper Adamson

Teadaolevad aromaatsete monomeeridega makrotsüklid, sh pillarareenid, kaliksareenid ja resortsiinareenid, koosnevad peamiselt neljast monomeerist. Suuremate makrotsüklite “külalis-võõrustaja” omadused on vähe tuntud, tingituna nende paindlikust struktuurist. Õõnsuse väikese mahu tõttu on sünteesitud aromaatsete makrotsüklite komplekseerumisomadused piiratud väikeste molekulidega, nt metallkatioonidega ja väikeste orgaaniliste molekulidega. Selles projektis soovime sünteesida suure õõnsusega aromaatseid makrotsükleid, mis koosnevad kaheksast monomeerist ja mis on optimeeritud suuremate külalistega komplekseerumiseks. Teeme katseid, et mõista sünteesitud makrotsüklite komplekseerumist ravimimolekulidega, sh opioidide, klonidiini, lamivudiini ja amiloriidiga, ning uurime uute makrotsüklite kasutatavust ensüümaatlistes reaktsioonides. Esimese sammuna teel kliiniliste uuringuteni võtame ette makrotsüklite tsütotoksikoloogilised uuringud inimrakkudega.

Viide ETISes siin.

Uurimisrühma koduleht siin.

Teadusrühm töötab tihedalt koos prof Virgil Percec uurimisrühmaga Pennsylvania Ülikoolis.

Lõppenud projektid siin.

Kontaktinfo