Terahertsspektroskoopia ja madalate temperatuuride füüsika

Terahertsspektroskoopia ja madalate temperatuuride füüsika rühma koduleht: http://kbfi.ee/thz

Suuna juhiks on dr Toomas Rõõm ning jooksvad projektid jagunevad järgmiselt:

1. Kiraalsete ülijuhtide Kerri spektroskoopia alla 1 THz sagedustel, PRG736

Projekti kestus: 01.01.20 – 31.12.24

Vastutav täitja: dr Urmas Nagel

Arendame uut tüüpi spektromeetri polaarse Kerri pöördenurga mõõtmiseks alla THz sagedustel, mis on samas suurusjärgus piluga mitmete ebatavaliste ülijuhtide ergastuste spektris. Tahkisefüüsikas viimasel ajal hoogsalt uuritavate ebatavaliste ülijuhtide kirjeldamiseks loodud mudeleid saab eristada ülijuhtivat faasi kirjeldava korra parameetri sümmeetria põhjal. Meid huvitavatel kiraalsetel ülijuhtidel on sellised topoloogilised omadused, mis võivad rikkuda sümmeetriat ajainversiooni suhtes, ning seda saab katseliselt avastada polaarse Kerri pöördenurga mõõtmise teel. Katseid tehakse madalal temperatuuril umbes 0.1K.

Viide ETISes siin.

 

2. Kontrollitud korrastatus kvant- ja nanomaterjalides (EQUITANT), Teaduse tippkeskus TK134

Projekti kestus: 01.01.16 – 01.03.23

Vastutav täitja: dr Urmas Nagel

Tippkeskus “Kontrollitud korrastatus kvant- ja nanomaterjalides” (EQUITANT) ühendab töörühmi Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis (KBFI), Tartu Ülikooli Füüsika Instituudis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledzis eesmärgiga uurida uudseid materjale, millel on omadus iseeneslikult korrastuda. Näiteks magnetid, kus magnetmomendid on korrastunud. Viimasel kümnendil on hakatud aktiivselt uurima aineid kus samas aines on lisaks veel elektrilaengute korrastumine. Sellised ained on tehnoloogiliselt huvitavad, kuna lubavad elektriväljaga kontrollida magnetmomente ja nende korrapära mõistmine lubab sünteesida uusi materjale. Teame, et elektroonika komponentide mõõtmed vähenevad iga aastaga ja oluliseks muutuvad nanostruktuuride kvantomadused. Uurime, kuidas muutuvad kvantolekud kui suureneb süsteemi korrastamatus.
Koostööst erinevaid meetodeid kasutavate rühmade vahel võidavad kõik, sealhulgas ka doktorandid, kes suudavad püstitada ambitsioonikamaid eesmärke oma tegevusele, saades parema ligipääsu suurtele infrastruktuuri objektidele nagu Euroopa magnetlabor või neutroniallikad aga ka Eesti magnetlaborile ja Tartu ülikooli kiletehnoloogia laborile. Tippkeskuse rühmade kõrgtasemel uurimistöö võidab keeruka teema ühisest uurimisest ja seeläbi muutub ka Eesti teadlaskond tugevamaks ja enam nähtavaks nii kodus kui välismaal.
Tippkeskuses omandame magnetelektriliste nanomaterjalide sünteesi oskused, mis avavad Eesti teadusele ja tehnoloogiatele uusi võimalusi. Tippkeskuse väljakutseks on korrapäraste kristallide uurimisel saadud teadmiste rakendamine uute nanomaterjalide sünteesimisel. Ja loomulikult avaneb võimalus leiutada midagi niisugust, mida keegi praegu ette ei kujuta.

Viide ETISes siin.

Lõppenud projektid siin.

Kontaktinfo