Kvant-frustreeritud magnetid lõppenud projektid

Kvant-frustreeritud magnetite teema lõppenud projektid hõlmavad:

1. Adaptiivsed kvant-frustreeritud magnetid, PUT210

Projekti kestus: 01.01.13 – 31.12.16

Vastutav täitja: dr Raivo Stern

Erinevate adaptiivse käitumisega keeruliste süsteemide seas on esile kerkimas frustreeritud kvantmagnetid, kuna neis ennustatakse leiduvat aine uusi eksootilisi faase ja olekuid spinnvedelikust ja spinnjääst kuni topoloogiliste isolaatoriteni ja foononklaas elektrikristallideni. Need kollektiivsed olekud võivad osutuda võtmerollides olevateks tuleviku kvanttehnoloogiate arenemisel, olgu need siis innovatiivsete materjalide süntees energiapüüdmiseks ja salvestamiseks, kvant-põimumise põhine tehnoloogia või siis üliefektiivne kvantarvutus. Uute looduslike materjalide otsene verifitseerimine on olemasolevas müras, komplekssetes ilmingutes ja lisandite poolt varjatuna äärmiselt väljakutsuv. Me pakume uute kvantmagnetite väljasõelumiseks välja uue unikaalse ja efektiivse meetodi, kus mikroskoopiline teooria on ühendatud moodsaima eksperimentaalse lähenemisega.

Viide ETISes siin.

 

2. Uudsed elektroonsed olekud madalamõõdulistes ja magnet-frustreeritud süsteemides, MOBJD295

Projekti kestus: 01.11.17 – 31.10.19

Vastutav täitja: dr Tanmoy Chakrabarty

Dr Chakrabarty keskendub oma 24 kuulise MOBJD projekti jooksul tahkiste sünteesikeskuse ülesehitamisele ja käivitamisele KBFIs ja kasvatab ning karakteriseerib (XRD, PPMS, NMR etc) seal mitmeid uudseid kvantmagneetikuid. Teostatavad eksperimendid võimaldavad otsest võrdlust KBFIs loodud DFT+U põhiste magnetmudelitega. Dr Chakrabarty teostas oma PhD töö IIT Bombay materjaliuuringute Prof. Mahajani töörühmas Indias ja omab juba ka järeldoktorikogemust Iisrealist. Kuna KBFIs kui ka Eestis laiemalt mono- ja polükristalsete oksiidide sünteesi ekspertiis puudub, on taotleja taust ja oskused väga kohased Eesti sellise kaasaegse materjaliteaduse suuna arendamiseks. Dr. Raivo Stern, KBFI juhtivteadur, juhendab teadustegevust; projekt täiendab teaduse tippkeskuse “Emerging orders in quantum and nanomaterials” (EQUITANT) tegevusi ja sobitub tööstuskoostööga tahkete oksiidide kasutamiseks (EU project HELTSTACK (FP7-PEOPLE-2013-IAPP)) ning KBFI tegevustega doktorikoolis FMTDK.

Viide ETISes siin.

Kontaktinfo