Supramolekulaarne keemia lõppenud projektid

Supramolekulaarse keemia lõppenud projektid hõlmavad:

1. Funktsionaalsed ja mahukad resortsiinareeni makrotsüklid, MOBJD39

Projekti kestus: 14.02.17 – 13.02.19

Vastutav täitja: dr Jasper Adamson

Praktiliseks kasutamiseks, nt ravimite kandjad, katalüsaatorid ja sensorid, on tarvis sünteesida mahuka õõnsusega suuri makrotsükleid. Mitmed teadusartiklid möönavad, et tetrameersed resortsiin[4]areeni makrotsüklid on tihti liiga väikesed, et suurte külalismolekulidega sidestuda, ja seetõttu on nende kasutatavus piiratud. Selles projektis kõrvaldatakse nimetatud puudujääk, sünteesides suuremaid resortsiin[8]areeni makrotsükleid ja muutes nende konformatsiooni jäigaks kahe intramolekulaarse silla abil. Nende makrotsüklite struktuure uuritakse NMR ja monokristall-röntgendifraktsiooni meetodil. Teine projekti ambitsioon on karakteriseerida uute makrotsüklite külalise-võõrustaja omadusi DOSY-NMR ja monokristall-röntgendifraktsiooni kaudu, et nende makrotsüklite praktilist kasutatavust arendada. Valitud külaliste hulka kuuluvad kuinoliin ning ravimimolekulid (klonidiin, lamivudiin ja amiloriid), mis on liiga suured, et teadaolevate resortsiin[4]areenidega sidestuda.

Viide ETISes siin.

Kontaktinfo