Terahertsspektroskoopia ja madalate temperatuuride füüsika lõppenud projektid

Terahertsspektroskoopia ja madalate temperatuuride füüsika lõppenud projektid hõlmavad:

1. THz kiirguse vastasmõju magnetiliste ergastustega, IUT23-3

Projekti kestus: 01.01.14 – 31.12.19

Vastutav täitja: dr Toomas Rõõm

Terahertsspektroskoopia on üks parimatest meetoditest magnetiliste ergastuste uurimiseks. Me kasutame seda meetodit magnetelektrilise vastasmõju uurimiseks multiferroidides ja kriitiliste nähtuste uurimimiseks erinevat klassi magnetilistes materjalides. Magnetelektriline vastasmõju multiferroidides seob elektrilise polarisatsiooni magnetväljaga ja magneetuvuse elektriväljaga, mis on tööpõhimõtte aluseks uut tüüpi mäludele ja elektronseadmetele. Eksootilisematest nähtustest loodame näha kriitilist opalestsentsi ja teisi suurte kriitiliste fluktuatsioonide ilminguid olekudiagrammi (kvant-) kriitiliste punktide lähedal. Kasutame terahertsspektroskoopiat koos tugeva magnetväljaga (üle 30T) ja ülimadalate milli-Kelvin temperatuuridega. Neid uuringuid toetavad spinn-süsteemide dünaamika modelleerimine ja magnetiliste vastasmõjude arvutamine koos magnet-elastse vastasmõju arvessevõtmisega.

Viide ETISes siin.

 

2. Korrapäratus kvant-magnetites: dünaamika ja kriitilisus, PUT451

Projekti kestus: 01.01.14 – 31.12.17

Vastutav täitja: dr Dan Hüvonen

Projekt uurib eksperimentaalselt mitme keha probleeme kvantfüüsikas metallorgaaniliste magnetiliste ühendite baasil. Fookuses on spinnide vastasmõju korrapäratuse mõju kvantfaasisiiretele ning spinndünaamikale kvantkriitiliste punktide lähedal. Uuritakse kahte tüüpi faasisiirdeid: magnetvälja ja välise rõhu abil tekitatuid mittekorrastatud-korrastatud olekute üleminekuid. Samuti uuritakse multiferroidsuse stabiilsust spinn-vastasmõju korrapäratuse korral. Metallorgaanilised magnetid on head mudelsüsteemid nõrkade spinn-spinn vahetusvastasmõju konstantide, kristallvõre pehmuse, kerge sünteesi ja korrapäratuse loomise ning lihtsama teoreetilise kirjelduse tõttu võrreldes oksiididel baseeruvate magnetitega. Projekti raames uuritakse olemasolevaid mudelsüsteeme ning sünteesitakse uusi erineva korrapäratuse astmega mudelaineid. Peamised kasutatavad uurimismeetodid on THz, neutron ja müüon spinn rotatsiooni spektroskoopia ning termodünaamilised mõõtmised mida võimaldab PPMS süsteem.

Viide ETISes siin.

Kontaktinfo