Evalvatsioon

2017 kevadel toimus järjekordne teadusasutuste korralise evalveerimise voor, mille käigus hinnati Eesti teadus- ja arendusasutuste vastavate valdkondade taset võrdluses selle valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumitega. Evalvatsiooniks valmistudes sooritasime eneseevalvatsioonid loodusteaduste, tehnika ja tehnoloogia ning arsti- ja terviseteaduste valdkondades.

Kõigis kolmes valdkonnas hinnati KBFI teadus- ja arendustegevus positiivseks:

2010 aasta hindamisraportid:

Kontaktinfo