Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bioenergeetika
Bioorgaanika
KBFI
KEAF
Keemiline füüsika
Keskkonnatoksikoloogia
Uncategorized

ASTRA 2016-2021

 

KBFI institutsionaalne arendusprogramm ASTRA koosneb projektidest IMPAKT (projekti number: 2014-2020.4.01.16-0041) ja IMPAKT_HOONED (projekti number: 2014-2020.4.01.16-0101). Projektid hõlmava TA sisutegevusi ning investeeringutoetust hoonete kaasajastamisse.

TA sisutegevuste projekti maht on kokku 1031379,00 eurot (sh. 979 827 eurot struktuuritoetus)  ja ehituse maht kokku 2614000, 00 eurot (sh. 2 072 992 eurot struktuuritoetus).

KBFI institutsionaalse arendusprogrammi eesmärk on tõsta asutuse efektiivsust ja konkurentsivõimet ning suurendada ühiskonna teenimise võimekust ja panust majanduskeskkonna arendamisel. Projekti tegevused toetavad olemasoleva teaduskompetentsi ja -taristu tugevuste arendamist ja toovad kaasa järjepideva kvaliteedi tõusu KBFI teadustegevuse valdkondades. Projekti tulemusena suureneb TA tegevuse efektiivsus, teadlaste kaasatus õppetöösse ning teadusvaldkondadevaheline ja ettevõtlusalane koostöö.

KBFI institutsionaalne arendusprogramm kestab 2016-2021 ja see on rahastatud Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahenditest.