Missioon

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) on avalik-õiguslik kutseline teadusasutus, kus teadlaste põhiliseks ülesandeks on akadeemilise vabaduse põhimõtteid väärtustav uurimistöö.

KBFI teostab alus- ja rakendusuuringuid ning tegeleb arendustegevusega materjaliteaduse, geeni- ja biotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia ja informaatika uusimate teadussuundade alal.

KBFI aitab kaasa teadlaste uue põlvkonna ettevalmistamisele vastavalt assotsiatsiooni- ja muudele lepingutele ülikoolide ning teiste akadeemiliste asutustega.

Instituut tutvustab oma tööd regulaarselt teistes uurimis- ja õppeasutustes, erialakirjanduses, teaduskonverentsidel ning avalikus meedias.

Kontaktinfo