Missioon

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut on avalik-õiguslik teaduskeskus, kus teadlaste põhiliseks ülesandeks on akadeemilise vabaduse põhimõtteid väärtustav uurimistöö.

KBFI on positiivselt evalveeritud teadusasutus, mis teostab alus- ja rakendusuuringuid ning tegeleb arendustegevuse ja teadmussiirdega kolmes Euroopa komisjoni klassifikaatori (CERCS) valdkonnas: reaalteadused, tehnikateadused ja biomeditsiin.

KBFI aitab kaasa teadlaste uue põlvkonna ettevalmistamisele vastavalt assotsiatsiooni- ja muudele lepingutele ülikoolide ning teiste akadeemiliste asutustega. KBFI võimaldab kõigi õppetasemete tudengitel alustada oma teadlaskarjääri ja teha oma teadustööd KBFI laborites.

KBFI on aktiivne Eesti teaduspoliitika kujundamisel, Eesti teadlaste ja teadusasutuste professionaalse tegevuse organiseerimisel kui ka ühiskonda tervikuna puudutavate probleemide lahendamisel.

Kontaktinfo