Kategooria

The Energy Technologies Laboratory at NICPB is hiring a Postdoctoral Researcher

Salary: From €31200 to 43200 per annum, subject to skills and experience

Job title: Postdoctoral Researcher in the Energy Technologies Laboratory

Contract term: Full time employment, 1 year minimum with the option to extend.

 

The Energy Technologies Laboratory (ETL) at the National Institute of Chemical Physics and Biophysics is offering a Postdoctoral position centred around the rational design of carbon nanomaterials via molten salt electrolysis and synthesis scale-up starting from December 2023. The work at this position focuses on unravelling synthesis-structure-property correlations via electrochemical methods, physical characterization and scaling up the synthesis of doped carbon nanomaterials.

 

The National Institute of Chemical Physics and Biophysics (NICPB) in Tallinn, Estonia is an independent research institute, which carries out basic and applied research in materials science, genetic engineering and biotechnology, environmental technology, in the field of particle physics and informatics, employing researchers from all over the world. The Energy Technologies Laboratory (ETL) at NICPB focuses on furthering fundamental understanding of electrochemical processes both at low and high temperatures, recycling of Li-ion batteries and developing novel functional materials with a minimal CO2 equivalent. Key aspects of the research at ETL include the synthesis of carbon nanomaterials from CO2 and biomass, battery recycling and advanced electrochemical testing, physical characterization and production scale-up. Our core aim is to replace the high CO2 equivalent carbon materials in fuel cells, batteries and supercapacitors with sustainable alternatives.

 

The postdoctoral position will initially be limited to 12 months, with an option to extend the contract.

This position will offer the unique opportunity to work in a solid team that combines experience in the research of carbon nanomaterials synthesis with a strong background in electrochemistry with ample opportunities to publish and a chance to make real impact on the levels of CO2 in our atmosphere.

 

The candidates are expected to have:

 • A doctoral or equivalent degree in natural sciences (e.g. Chemistry, Materials Science, Physics, or Chemical Engineering) preferably with a specialization in electrochemistry.
 • Experience in the physical characterization of carbon materials.
 • Prior knowledge of electrochemical processes such as the oxygen reduction reaction, hydrogen evolution reaction and oxygen evolution reaction.
 • Experience in working with molten salts is preferred.
 • Proven track record of independently designing experiments and/or instrumentation.
 • A proven ability to be primarily responsible for writing publications.
 • Excellent level of English and a collaborative spirit

Documents required:

 • Curriculum vitae
 • List of publications
 • Copy of diplomas and grades from your previous university studies (translated into English if the original documents have not been issued in English).
 • Names and email addresses of three references

For applying or more information, please contact:

 

Dr. Sander Ratso

sander.ratso@kbfi.ee

Energy Technologies Laboratory

National Institute of Chemical Physics and Biophysics

Akadeemia tee 23

Tallinn 12618

Estonia

Rahvusvahelisel teaduskonverentsil Tallinnas arutati keskkonna ja keemia teemadel

 

9.-11. oktoobril toimus Nordic Hotel Forum’is rahvusvaheline teaduskonverents EcoBalt 2023

Keskkonnakeemia ja -toksikoloogia valdkonna teadlastele, üliõpilastele, avaliku ja erasektori spetsialistidele suunatud konverentsil keskenduti aktuaalsetele keskkonnaküsimustele, uutele keskkonnasäästlikele materjalidele ja nende keskkonnaohutuse tagamisele.

Konverentsil osales ligikaudu 200 külalist 21 riigist, toimus ligi 60 teadusettekannet ja stendiettekannete sessioon. EcoBalt 2023 jätkas iga kahe aasta tagant Balti riikides toimuva konverentsi pikaajalist traditsiooni ja oli järjekorras juba kahekümne kolmas.

Konverentsi eelõhtul esines populaarteadusliku ettekandega Eesti Maaülikooli vanemteadur Priit Zingel, kes ärgitas kuulajaskonda mõtlema teemal, kui hästi me tunneme meid ümbritseva keskkonna toimimist mikrotasemel (näiteks mikroorganismid) ja makrotasemel (näiteks ökosüsteem) ning nende seoseid nii üksteise kui inimesega.

Konverentsi esimest päeva alustas plenaarettekandega Dr Steve Ellison Ühendkuningriigi riiklikust keemia- ja bio-mõõtelaborist (LGC, the UK National Measurement Laboratory for chemical and bio- measurement), kes on tunnustatud analüütilise keemia ekspert. Tema ettekanne käsitles statistiliste meetodite rakendamist keemiliste ja bioloogiliste mõõtmistulemuste analüüsimisel. Ta on üks EURACHEM’i mõõtemääramatuse hindamise juhendi autoritest ja osaleb mitme rahvusvahelise keemia ja mõõtmise valdkonna komisjoni töös, nt IUPAC, ISO, CEN, ja BSI. Loengule järgnesid paralleelselt toimuvad ettekannete ja arutelude sessioonid, kus muuhulgas keskenduti andmete kvaliteedi parandamisele keskkonnamõõtmiste tegemisel, Narva jõe ja Läänemere vee seisukorrale ning räägiti mikroplasti saastusest keskkonnas. Mikroskoopilisi plasti osakesi ja nende mõjusid inimesele ja keskkonnale käsitles ka teist konverentsipäeva alustanud plenaarettekanne, mille pidas professor Pu Chun Ke Hiina riiklikust nanotehnoloogia instituudist Guangzhous ja Monashi ülikoolist Austraalias.

Konverentsi jooksul toimusid ka erisessioonid, mida korraldasid ja toetasid Eesti Toksikoloogia Selts, TÜ analüütilise keemia õppetool, Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI) ja Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi projekt NarBaltAware ER194. Lisaks toetasid konverentsi Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna linn rahvusvahelise konverentsi toetusega ja mitmed ettevõtted.

Konverentsi osalejatelt tuli palju positiivset tagasisidet ja kahe aasta pärast toimub EcoBalt juba Vilniuses.

Konverentsi korraldas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi keskkonnatoksikoloogia labor koostöös Tartu Ülikooli analüütilise keemia õppetooliga.

Konverentsi koduleht: https://ecobalt2023.kbfi.ee/

Lisainfo:    Monika Mortimer, ecobalt2023@kbfi.ee

                Ivo Leito, Ivo.Leito@ut.ee 

Doktoritöö kaitsmine: Grigory Vasiliev

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli ning Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Grigory Vasiliev kaitses reedel, 25.augustil Tallinna Tehnikaülikoolis oma doktoritööd „Synergistic Mechanisms and Toxicity Profiles of Silver and Copper Nanoparticles for the Development of Novel Antimicrobial Materials” („Vase ja hõbeda nanoosakeste sünergilise koosmõju mehhanismid ja rakendamine uute antimikroobsete materjalide arendamiseks “).

Juhendaja: Olesja Bondarenko, vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Keskkonnatoksikoloogia laboratoorium

Oponendid: Vilma Petrikaite, professor, Leedu Terviseteaduste Ülikool ja Kai Künnis-Beres, juhtivspetsialist, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Haljastus- ja keskkonnaosakond

Doktoritöö on avaldatud Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogus.

Doktoritöö kaitsmine: Egle Rebane-Klemm

KBFI bioloogilise keemia labori, TTÜ Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli ning Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Egle Rebane-Klemm kaitses teisipäeval, 22.augustil Tallinna Tehnikaülikoolis oma doktoritööd „Metabolic Alteration in Colorectal Polyps and their Role in Carcinogenesis“ („Metaboolsed muutused jämesoole polüüpides ja nende roll vähi tekkes “).

Juhendaja: Tuuli Käämbre, vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Oponendid: Vilmante Borutaite – Leedu Terviseteaduste Ülikooli professor (Professor, Lithuanian University of Health Sciences) ja Kairit Joost – Ida Tallinna Keskhaigla geneetik.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Kontaktinfo