Lõputööde teemad tudengitele

Vaata ka Karjäärivõimalused KBFI-s


Keemilise Füüsika Laboratoorium

Mittelineaarse spektroskoopia töörühm

• Masters Student needed in researching electric fields in DNA


Keskkonnatoksikoloogia Laboratoorium

Keemilise Bioloogia Laboratoorium

Kõrge Energia ja Arvutusfüüsika Laboratoorium

Kontaktinfo