Asutati Eesti riiklike teadus- ja arendusasutuste koostöökogu

Tagasi

Neli evalveeritud riiklikku teadusasutust – Tervise Arengu Instituut, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Eesti Keele Instituut ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus – sõlmisid riiklike teadus- ja arendusasutuste koostööleppe.
Lepingu sõlmimine tulenes soovist kaitsta ühiseid huvisid ja seisukohti ning kaasa aidata Eesti teadus-, haridus- ja kultuurielu edendamisele. Selle saavutamiseks moodustasid teadusasutused koostöökogu, mis hakkab kujundama ühiseid seisukohti, tegema teadus- ja hariduspoliitilisi ettepanekuid ning nimetab esindajad teaduspoliitikat kujundavatesse esinduskogudesse. Lisaks soovivad asutused ühiselt arendada ka rahvusvahelist koostööd. Koostöökogu esimene koosolek toimus 4. septembril, mil arutati koostööd ülikoolidega ja jätkusuutlikku teadlaskarjääri mudelit.
Taolised organisatsioonid on arenenud riikides olemas just põhjusel, et ülikooliväliste teadusasutuste koostöö on vajalik eeldus edukaks ja jätkusuutlikuks teadustegevuseks.

Täiendav teave:
Mario Kadastik
tel. 5037434 / mario.kadastik@kbfi.ee

Kontaktinfo