Uurimisprogrammid

Teadustöö KBFI-s teostub asutuse strateegilistes uurimisprogrammides, mis koondavad eri uurimissuundi ja teadusvaldkondi ning on omavahel tihedalt seotud.

Uurimisprogrammid on:

Keskkonnatoksikoloogia ja nano-ohutus;
Füüsikaline keemia ja keemiline bioloogia;
Füüsika, materjaliteadus ja energiatehnoloogiad;
Eksperimentaalne kõrge energia füüsika ja teoreetiline füüsika.

 

Kontaktinfo