Kategooria

Meist

KBFI bioorgaanilise keemia labori uurimistöö on keskendunud funktsionaalsele proteoomikale – s.t. eluslooduse funktsioneerimist tagavate ensüümide ja regulaatorvalkude vahelise seostumise ning molekulaarse äratundmise mehhanismide uurimisele sihipäraselt valitud üksikute valkude baasil.

Uurimistöö põhisuunad on:

– Valkude struktuuri ja funktsiooni vahelised seosed
– Valk-valk, valk-peptiid interaktsioonid;
– Koagulatsiooni süsteemi, angiogeneesi, kantserogeneesi ja trombotsüüte mõjutavad valgud;
– Valkude ja peptiidide mass-spektromeetria.

Laboratooriumi võimalusi ja vahendeid kasutatakse ka kraadiõppes.

Proteoomika alaste uuringute arendamisel pöörame põhitähelepanu valkude struktuuri ja funktsiooni vahelistele seaduspärasustele, molekulaarse äratundmise mehhanismidele biomeditsiiniliselt olulistes valgukooslustes. Uurime multifunktsionaalseid valke, mis mõjutavad hemostaasi, angiogeneesi ja apoptootilisi protsesse. Uurimuste tulemusena kavatseme kindlaks teha, kuidas valgud tunnevad ära oma sihtobjekte – madalmolekulaarseid substraate, kõrgmolekulaarseid valke (vere faktorid, retseptorid) või rakke (trombotsüüdid, vähirakud). Oodatavad tulemused on fundamentaalse iseloomuga, sest nad aitavad mõista valkude ja teiste signaalmolekulide molekulaarse äratundmise mehhanisme nii normis kui patoloogias. Uurimuste praktilise tähtsuse tagab uuritavate valkude roll trombolüüsi ja kantserogeneesi pidurdamisel. Biomakromolekulide struktuuri ja funktsiooni vaheliste seaduspärasuste tundmine on vajalik meditsiinis ja farmakoloogias (uute ravimite ja diagnostikute disainimine) samuti lihtsustab bioaktiivsete ainete sünteesimist. Proteoomika alased uuringud on interdistsiplinaarsed ja toimuvad koostöös KBFI keemilise füüsika ja molekulaargeneetika laboratooriumitega.

Kontaktinfo