Jooksvad projektid

Integreeritud energeetilise metabolismi regulatsiooni-mehhanismid kasvaja-ning lihasrakkudes
Vastutav täitja: Tuuli Käämbre
Kestvus: 01.01.2014-31.12.2019

Annotatsioon. Antud projekti eesmärk on määrata energiametabolismis toimuvate kriitiliste muutuste ning raku tsütoskeleti teisenemise põhjused kasvajarakkudes analüüsides võrdlusena rakufunktsioone normis. Hiljuti arendatud teadussuund, molekulaarne süsteemibioenergeetika (MSB), mis on süsteemibioloogia oluliseks osaks, võib pakkuda pöördelisi avastusi kasvajarakkude ja lihasrakkude bioenergeetika valdkonnas. MSB paradigmat ja selle meetodeid, nagu näiteks metaboolse kontrolli analüüs, proteoomika ja metaboloomika, on plaanis rakendada raku bioenergeetiliste parameetrite määramaiseks ja nende kvantifitseerimiseks, kaardistamaks kasvajarakule iseloomulikku bioenergeetilist profiili… Loe veel

 

Väiksemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT23-1 raames
Vastutav täitja: Tuuli Käämbre
Kestvus: 01.01.2014-31.10.2015

Annotatsioon… Loe veel

 

Vähirakkude bioenergeetilise profiili määramine diagnostikas ja ravis
Vastutav täitja: Prof. Valdur Saks
Kestvus: 01.04.2012-31.08.2015

Annotatsioon. Bioenergeetilised muutused vähirakkudes on viimastel aastatel maailmas väga aktuaalne teema. On ammu teada, et vähirakke iseloomustab just nende ebanormaalne energiametabolism. Paljude vähitüüpide korral toimub rakkudes metaboolne nihe oksüdatiivselt fosforüülimiselt glükolüüsi suunas(Warburgi effekt), kusjuures aeroobsetes tingimustes toodetakse suurel hulgal lakatati. Brandi andmetel kaitseb rakkude kõrge glükolüütilisusega fenotüüp prolifereeruvaid rakke oksüdatiivse stressi eest. On andmeid, et oksüdatiivse fosforüülimise staatust on võimalik kasutada kasvaja pahaloomulisuse hindamisel: väga agressiivsete kasvajate korral on rakkudes mitokondrite aktiivsus allareguleeritud… Loe veel

 

Vähirakkude bioenergeetilise profiili määramine diagnostikas ja ravis
Vastutav täitja: Tuuli Käämbre
Kestvus: 01.01.2012-31.12.2015

Annotatsioon. Kuni tänaseni pole rakkude maligniseerumisel asetleidvad energiametabolismi muutuste põhjused selged, ei teata täpselt, miks omavahel hästi koordineeritud rakuenergeetika võrgustik muutub primitiivseks glükolüütiliseks energiametabolismiks. Meie eelnevates uuringutes on selgelt näidatud, kuivõrd otsustavat rolli mängib selles regulatsioonis mitokondriaalne interaktosoom (MI)-superkompleks, mis sisaldab ATP Süntasoomi, mitokondriaalset kreatiinkinaasi, välismembraani pinge-tundlikku anioon kanalit (VDAC) ja tubuliini beta-2. Hiljuti avastati, et MI koostis vähirakkudes on muutunud, moodustades ATP süntasoom-VDAC-heksokinaas 2 superkompleksi; sellise kompleksi olemasolu võimaldab osaliselt mõista Warburgi efekti esinemist nendes rakkudes… Loe veel

 

KBFI bioloogiapoole teadusaparatuuri kaasajastamine: biofüüsika
Vastutav täitja: Tuuli Käämbre
Kestvus: 01.01.2011-31.08.2015

Annotatsioon… Loe veel

Kontaktinfo