Biospectrum510

  • Kemoluminestsentne analüüs
  • Western Blot
  • 2D-geeli visuliseerimine
  • Fluorestsentsnalüüs, sealhulgas ka kompleks fluorestents Western Blot
  • Kolorimeetrilise analüüs
  • GFP fluorestentsanalüüs

Kontaktinfo