Karjäärivõimalused KBFI-s

Tagasi

KBFI laborid kutsuvad doktorante ja järeldoktoreid ning ka magistri- ja bakalaureuse taseme tudengeid, kellel on huvi teadlaskarjääri ja kõrgetasemelise teadustöö vastu, liituma instituudi uurimisprogrammidega.

Oodatud on ka järeldoktorite ja iseseisvate teadlaste kavandid töörühmade laiendamise ja uurimisteemade arendamise osas. Teadustöö projektiideede finantseerimiseks soovitame vaadata järgnevaid uurimistoetuse programme: Mobilitas + , ETAgi personaalsed uurimistoetused, Horizon 2020, Horizon Europe, jm.

Uurimistöö teemad tudengitele ja järeldoktoritele:

1. Recycling of valuable metals from spent Li-ion battery
2. Electrochemical reduction of oxygen on platinum-modified carbon materials
3. Nuclear magnetic resonance studies of chiral hemicucurbituril and oxacalixarene macrocycles
4. Bioanalytical NMR on compact spectrometers
5. THz range spectroscopy of chiral superconductors NB! Järeldoktorid THz spektroskoopia rühma
6. Modern application of stable isotope mass spectroscopy method to discover new therapeutic targets of breast cancer metabolism
7. Nuclear magnetic resonance studies towards shift reagents for chiral sulfite derivatives

Täiendavat informatsiooni KBFI uurimisprogrammide, inimeste, aparatuuri ja kontaktide kohta leiab laborite lehtedel.

Kontaktinfo