Doktoritöö kaitsmine: Laur Peedu

Tagasi

Teisipäeval 13. detsembril 2022.a. kell 10:00 Tallinna Tehnikaülikooli ruumis U03-214
toimub Laur Peedu doktoritöö kaitsmine teemal “Spin-waves in magnetoelectric materials with strong single-ion anisotropy”.

Juhendajad: Toomas Rõõm, Urmas Nagel (KBFI)

Oponendid: dr Alexey B. Kuzmenko (Genfi Ülikool, Šveits), dr Rasmus Toft-Petersen (Taani Tehnikaülikool, Taani)

Kontaktinfo