Kategooria

The Energy Technologies Laboratory at NICPB is hiring a Postdoctoral Researcher

Salary: From €31200 to 43200 per annum, subject to skills and experience

Job title: Postdoctoral Researcher in the Energy Technologies Laboratory

Contract term: Full time employment, 1 year minimum with the option to extend.

 

The Energy Technologies Laboratory (ETL) at the National Institute of Chemical Physics and Biophysics is offering a Postdoctoral position centred around the rational design of carbon nanomaterials via molten salt electrolysis and synthesis scale-up starting from December 2023. The work at this position focuses on unravelling synthesis-structure-property correlations via electrochemical methods, physical characterization and scaling up the synthesis of doped carbon nanomaterials.

 

The National Institute of Chemical Physics and Biophysics (NICPB) in Tallinn, Estonia is an independent research institute, which carries out basic and applied research in materials science, genetic engineering and biotechnology, environmental technology, in the field of particle physics and informatics, employing researchers from all over the world. The Energy Technologies Laboratory (ETL) at NICPB focuses on furthering fundamental understanding of electrochemical processes both at low and high temperatures, recycling of Li-ion batteries and developing novel functional materials with a minimal CO2 equivalent. Key aspects of the research at ETL include the synthesis of carbon nanomaterials from CO2 and biomass, battery recycling and advanced electrochemical testing, physical characterization and production scale-up. Our core aim is to replace the high CO2 equivalent carbon materials in fuel cells, batteries and supercapacitors with sustainable alternatives.

 

The postdoctoral position will initially be limited to 12 months, with an option to extend the contract.

This position will offer the unique opportunity to work in a solid team that combines experience in the research of carbon nanomaterials synthesis with a strong background in electrochemistry with ample opportunities to publish and a chance to make real impact on the levels of CO2 in our atmosphere.

 

The candidates are expected to have:

 • A doctoral or equivalent degree in natural sciences (e.g. Chemistry, Materials Science, Physics, or Chemical Engineering) preferably with a specialization in electrochemistry.
 • Experience in the physical characterization of carbon materials.
 • Prior knowledge of electrochemical processes such as the oxygen reduction reaction, hydrogen evolution reaction and oxygen evolution reaction.
 • Experience in working with molten salts is preferred.
 • Proven track record of independently designing experiments and/or instrumentation.
 • A proven ability to be primarily responsible for writing publications.
 • Excellent level of English and a collaborative spirit

Documents required:

 • Curriculum vitae
 • List of publications
 • Copy of diplomas and grades from your previous university studies (translated into English if the original documents have not been issued in English).
 • Names and email addresses of three references

For applying or more information, please contact:

 

Dr. Sander Ratso

sander.ratso@kbfi.ee

Energy Technologies Laboratory

National Institute of Chemical Physics and Biophysics

Akadeemia tee 23

Tallinn 12618

Estonia

Doktoritöö kaitsmine: Grigory Vasiliev

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli ning Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Grigory Vasiliev kaitses reedel, 25.augustil Tallinna Tehnikaülikoolis oma doktoritööd „Synergistic Mechanisms and Toxicity Profiles of Silver and Copper Nanoparticles for the Development of Novel Antimicrobial Materials” („Vase ja hõbeda nanoosakeste sünergilise koosmõju mehhanismid ja rakendamine uute antimikroobsete materjalide arendamiseks “).

Juhendaja: Olesja Bondarenko, vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Keskkonnatoksikoloogia laboratoorium

Oponendid: Vilma Petrikaite, professor, Leedu Terviseteaduste Ülikool ja Kai Künnis-Beres, juhtivspetsialist, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Haljastus- ja keskkonnaosakond

Doktoritöö on avaldatud Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogus.

Doktoritöö kaitsmine: Egle Rebane-Klemm

KBFI bioloogilise keemia labori, TTÜ Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli ning Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Egle Rebane-Klemm kaitses teisipäeval, 22.augustil Tallinna Tehnikaülikoolis oma doktoritööd „Metabolic Alteration in Colorectal Polyps and their Role in Carcinogenesis“ („Metaboolsed muutused jämesoole polüüpides ja nende roll vähi tekkes “).

Juhendaja: Tuuli Käämbre, vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Oponendid: Vilmante Borutaite – Leedu Terviseteaduste Ülikooli professor (Professor, Lithuanian University of Health Sciences) ja Kairit Joost – Ida Tallinna Keskhaigla geneetik.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Doktoritöö kaitsmine: Laur Peedu

Teisipäeval 13. detsembril 2022.a. kell 10:00 Tallinna Tehnikaülikooli ruumis U03-214
toimub Laur Peedu doktoritöö kaitsmine teemal “Spin-waves in magnetoelectric materials with strong single-ion anisotropy”.

Juhendajad: Toomas Rõõm, Urmas Nagel (KBFI)

Oponendid: dr Alexey B. Kuzmenko (Genfi Ülikool, Šveits), dr Rasmus Toft-Petersen (Taani Tehnikaülikool, Taani)

Doktoritöö kaitsmine: Maria Volokhova

KBFI doktorant Maria Volokhova kaitseb esmaspäeval, 04. juulil 2022 oma doktoritööd “Magnetic Nanomaterials Synthesis and Functionalization for Biomedical Applications” („Magnetiliste nanomaterjalide süntees ja funktsionaliseerimine biomeditsiiniliste rakenduste jaoks”). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste majas, Akadeemia tee 15, ruumis SCI-109.

Juhendaja: dr Liis Seinberg (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)

Oponendid: kaasprofessor Yoij Kobayashi (Kuningas Abdullahi Teadus- ja Tehnikaülikool, Saudi Araabia), kaasprofessor Janno Torop (Tartu Ülikool, Eesti).

KBFI doktorant Leenu Reinsalu konkursi «Teadus 3 minutiga» parimate hulgas; lisaks ka vaatajalemmiku tiitel

KBFI keemilise bioloogia labori doktorant Leenu Reinsalu valiti Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud konkursil “Teadus 3 minutiga” 5 parima hulka. Konkursil on doktorantide eesmärk selgitada oma uurimistööd 3 minuti jooksul nii, et igasuguse taustaga kuulaja saab aru, miks antud teema oluline on ja kuidas kõneleja oma teadustööga probleeme lahendada püüab.
Leenu rääkis oma ettekandes toitumise seosest vähiraviga ja kirjeldas keemilise bioloogia labori töid ja tegemisi vähiteaduses. Tema peamiseks eesmärgiks oli lükata ümber väärarusaam, et süsivesikute vältimine aitab kasvajast vabaneda. Leenu kõne puhul tõi žürii esile selge teemapüstituse, hea kirjelduse oma tegemistest ja mõjuva, kuid minimalistliku visuaalse poole.

Kõnet saab järgi vaadata siit.

Intervjuu saates Nutikas.

Konkursi «Teadus 3 minutiga» vaatajalemmik.

Karjäärivõimalused KBFI-s

KBFI laborid kutsuvad doktorante ja järeldoktoreid ning ka magistri- ja bakalaureuse taseme tudengeid, kellel on huvi teadlaskarjääri ja kõrgetasemelise teadustöö vastu, liituma instituudi uurimisprogrammidega.

Oodatud on ka järeldoktorite ja iseseisvate teadlaste kavandid töörühmade laiendamise ja uurimisteemade arendamise osas. Teadustöö projektiideede finantseerimiseks soovitame vaadata järgnevaid uurimistoetuse programme: Mobilitas + , ETAgi personaalsed uurimistoetused, Horizon 2020, Horizon Europe, jm.

Uued uurimistöö teemad tudengitele ja järeldoktoritele postitame siia novembris 2020. Palume seni huvi korral mõne teadusteemaga liituda tutvuda KBFI laborite kodulehtedega ja võtta huvipakkuva teema laborijuhataja või grupijuhiga ühendust.

Täiendavat informatsiooni KBFI uurimisprogrammide, inimeste, aparatuuri ja kontaktide kohta leiab laborite lehtedel.

Riigi 2022. aasta teaduspreemia täppisteaduste valdkonnas: Ivo Heinmaa ja Raivo Stern

KBFI teadlased Ivo Heinmaa ja Raivo Stern pälvisid riigi aastapreemia täppisteaduste valdkonnas teadustööde tsükli „Kord ja korratus magneetikutes: tuumamagnetresonants-uuringud“ eest.

Palju õnne!

Vt. ka riigi teaduspreemiate saajad 2022

Ivo Heinmaa Vaba Akadeemia loeng tuumamagnetresonantsist ja selle rakendustest

KBFI keemilise füüsika labori TMR rühma juht dr Ivo Heinmaa pidas 22. oktoobril Vaba Akadeemia loengu tuumamagnetresonantsist ja selle rakendustest. Loeng on järelvaadatav Postimees TV Vaba Akadeemia portaalis.

Horisondi kaanelugu ja teisi artikleid KBFI teadlastelt

Septembri-oktoobri Horisondis kaanelugu ja teisi põnevaid artikleid KBFI teadlastelt.

Vt. Horisont 5/2021

Riigi 2021. aasta teaduspreemia täppisteaduste valdkonnas: Gert Hütsi, Martti Raidal ja Hardi Veermäe

Riigi 2021. aasta teaduspreemia täppisteaduste valdkonnas omistati KBFI töörühmale koosseisus Gert Hütsi, Martti Raidal ja Hardi Veermäe silmapaistvate tulemuste eest mustade aukude füüsika uuringutes. Preemiale esitatud tööde tsükkel kannab pealkirja „Mustadest aukudest koosnev tumeaine“.

Palju õnne!

Vt. ka riigi teaduspreemiate saajad 2021

 

Konkurss KBFI direktori ametikohale

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 18.02.2021.

Direktori ametiperiood algab 29.04.2021 ja kestab 5 aastat.

KBFI teadlaste töö on esile tõstetud mainekas füüsikaajakirjas PRL

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) füüsikateoreetikute Hardi Veermäe ja Ville Vaskoneni artikkel selgitas hiljutise gravitatsioonilainete eksperimendi tulemusi ürgsete mustade aukudega. Artikkel ilmus veebruarikuises Ameerika Füüsika Seltsi väljaandes PhysicalReview Letters, kus see on toimetaja valikuna ka esile tõstetud. Physical Review Letters on üks maailma prestiižsemaid füüsikaajakirju, mis avaldab lühikesi silmapaistvaid teadustulemusi kõikidest füüsika valdkondadest. Artikli eeltrükk on tasuta loetav veebikeskkonnas arXiv.

Möödunud aasta septembris avaldas USA-Kanada eksperiment  NANOGrav oma viimased mõõtmistulemused ja teatas, et on avastanud võimaliku gravitatsioonilainete signaali. Gravitatsioonilained on võnked aegruumi struktuuris. Maad läbivad gravitatsioonilained võivad muuta maiste kellade kulgu, mistõttu saab neid tuvastada otsides kõrvalekaldeid näiteks kosmiliste pulsarite võnkeperioodis. Just seda signaali NANOGrav nägigi.

Taoliste gravitatsioonilainete päritolu on hetkel teadmata. Ühe võimalusena võisid neid kiirata teineteise ümber tiirlevad ülimassiivsed mustad augud. Hardi Veermäe ja Ville Vaskonen pakkusid välja alternatiivse seletuse. Nad näitasid, et NANOGrav eksperimendi poolt mõõdetud signaal võib pärineda kvantfluktuatsioonidest ülivarajases universumis. Nimelt põhjustavad kvantefektid ülivarajase universumi keskkonnas ületihedusi, mille kokku kukkumisel võivad tekkida nii gravitatsioonilained kui mustad augud. Sellised universumi esimestel sekunditel moodustunud mustad augud oleksid vanimad võimalikud makroskoopilised objektid universumis, mistõttu nimetatakse neid ürgseteks mustadeks aukudeks.

Kui pakutud seletus õigeks osutub, on sellel moodsa füüsika jaoks kaugeleulatuvad tagajärjed. Kosmoloogilistest vaatlustest on teada, et nähtav aine moodustab vaid kuuendiku kogu ainest universumis. Mida kujutab endast ülejäänud viis kuuendikku, nn tumeaine, on tänapäeva füüsika üks suurtest lahendamata probleemidest. Tumeainet on siiani võimalik jälgida vaid läbi selle gravitatsioonilise mõju. Näiteks hoiab selle gravitatsiooniline tõmme koos galaktikaid ja galaktikate parvi. Ühe võimalusena võib tumeaine või vähemalt osa sellest koosneda ürgsetest mustadest aukudest. Käesolev teadustöö kasutas seega NANOGrav eksperimendi tulemusi, et heita valgust tumeaine olemusele ja ülivarajase universumi füüsikale.

Hardi Veermäe on teadur KBFI kõrgete energiate ja arvutusfüüsika laboris. Ville Vaskonen lõpetas samas laboris hiljuti järeldoktorantuuri ning töötab hetkel Barcelona Teaduse ja Tehnoloogia Instituudis. Uurimus valmis EL-i Regionaalarengu fondi toel, mis rahastab tippkeskuse “Tume universum” (2014-2020.4.01.15-0004) tegevust.

Ville Vaskonen, Hardi Veermäe, “Did NANOGrav see a signal from primordial black hole formation?,”

Phys. Rev. Lett. 126, 051303 (2021)

Üliõpilaste teadustööde konkursil tunnustati ka KBFIs tehtud töid

Tänavusel üliõpilaste teadustööde konkursil leidsid tunnustamist kaks KBFIga seotud tööd.
Meeri Visnapuu doktoritöö pälvis tehnika ja tehnoloogia valdkonna 1. preemia. Meeri Visnapuu tegi oma doktoritööd Tartu Ülikooli füüsikainstituudis ja KBFI keskkonnatoksikoloogia laboris Vambola Kisandi (TÜ),Angela Ivaski (TÜ/KBFI) ja Margit Heinlaane (KBFI) juhendamisel. Võidutöö “Metalliliste nanoosakeste disain ja füüsikalis-keemiline iseloomustamine ning nende rakendamine antimikroobsetes pinnakatetes” on leitav SIIT.
Kristjan Müürsepa magistritöö pälvis loodusteaduste valdkonna 2. preemia. Magistritöö “Lõhnaprobleem osakestefüüsika standardmudelis ja selle edasiarendustes” juhendajad olid Luca Marzola (KBFI) ja Stefan Groote (TÜ).

Palju õnne premeeritutele ja nende juhendajatele!
ETAGi uudis: https://www.etag.ee/uliopilaste-teadustoode-konkursi-parimad-on-peep-pihelo-ja-tarvo-vaarmets/

 

KBFI sõlmis koostöölepingu Fermi Energiaga ja asub uurima uut tüüpi väikereaktorite ohutusala

 

Täna sõlmitud koostööleppe põhjal alustatakse KBFI-s uue uurimisteemaga, mis peab selgitama, kui suurt avariiplaneerimisala vajaks Fermi Energia poolt välja valitud väikereaktori tehnoloogiatel põhinev tuumajaam.

Fermi Energia ja KBFI koostööleppe alusel luuakse kõrge energia ja arvutusfüüsika labori (KEAL) koosseisu töörühm, mis hindab nelja reaktoritüübi puhul kiirguse levimise võimalikkust väljapoole reaktorit ning arvutab rahvusvaheliste standardite alusel ka iga reaktoritüübi kohta vajaliku avariiplaneerimisala suuruse.

„Tuumaenergeetika oluline eeldus on ohutus ning avariiplaneerimisala uuringu eesmärk on süvitsi ja arvutuslikult mõista eesti keeles, kuidas 21. sajandi väikereaktorid välistavad kiirguse leviku väljapoole jaama territooriumi,” selgitas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets. “Ei ole piisav lähtuda vaid arendajate väidetest, tuleb kontrollida ja veenduda ka rahvusvaheliste regulaatorite ohutusanalüüsides. Vaid ohutu tuumaenergia saab olla kasulik kogu Eestile tagades süsinikneutraalse energiavarustuse iga ilmaga,“ lisas Kallemets

Uuring valmib Eesti ja rahvusvaheliste tippspetsialistide koostöös Eesti tippfüüsiku Martti Raidali juhendamisel ning avaldatakse 2021. aasta jaanuaris. KBFI direktor Urmas Nagel: “arvestades vajadusega arendada Eestis tuumaenergeetika alast kompetentsi on KBFI alustanud kõrge energia füüsika laboris reaktorifüüsika ja tuumaohutuse alast uurimistööd. Leping Fermi Energiaga näitab erasektori usaldust KBFI-s tehatava teadustöö ja füüsikaalase kompetentsi osas. Samuti ettevõtte huvi ja valmidust panustada rahaliselt uute tehnoloogiate arendamisse, mis aitab täita riigi eesmärke energia varustuskindluse tagamisel ja süsinikuheite vähendamisel.”

KBFI on Eesti esindaja CERNis ehk Euroopa Tuumauuringute Keskuses.

Fermi Energia on ettevõte, mis uurib võimalust rajada Eestisse uue põlvkonna väike moodulreaktor-tuumajaam Eesti energia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks.

KBFI keskkonnatoksikoloogia labor otsib doktoranti MSCA-ITN projekti “PRORISK”

KBFI keskkonnatoksikoloogia labor otsib doktoranti MSCA-ITN projekti “PRORISK”.
Doktorant ei tohi olla Eesti resident.

Kandideerimise tähtaeg on 31.05.2020.

Täiendav info ja tingimused portaalis EURAXESS
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/489675

KBFI Teadusnõukogu valis uue esimehe

KBFI Teadusnõukogu valis 13. veebruari 2020.a istungil uueks esimeheks Els Heinsalu, kelle volitused TN esimehena algavad käesoleva aasta 8. aprillil. Uue esimehe volituste algamiseni jätkab Martti Raidal.

KBFI 40 – vaade tulevikku

Sel aastal saab KBFI-l täis 40 tegutsemisaastat. Tähistame seda 21. veebruaril Akadeemia tee 23 I korruse galeriis algusega kell 14:00.

Heidame koos pilgu tagasi ja üritame vaadata tulevikku.

 

Akadeemiliste töötajate hoiatusstreik 05.06 kell 12-13

Kolmapäeval, 05.06 kell 12-13 on akadeemilised ametiühingud korraldamas hoiatusstreiki protestiks teaduse rahastuse lubaduste mittetäitmise vastu. Kuigi seda korraldavad AA-d ning ametlikult saavad selles osaleda kõik seotud ülikoolide teadustöötajad on ka meie kollektiivil õigus liituda toetusstreigiga. KBFI toetab seda aktsiooni ning seetõttu on homme kell 12-13 solidaarne kõigi streikijatega.

Kõik teaduse käekäigu üle muret tundvad kodanikud on samal ajal oodatud ka Toompeale Riigikogu ette protestiaktsioonile.

“Teadus 3 minutiga” parimate hulgas ka KBFI nooremteadur Ljudmila Klepinina

Konkursi “Teadus 3 minutiga” viie parima sekka valiti ka Ljudmila Klepinina, kes on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi bioloogilise keemia laboratooriumi nooremteadur ning doktorant. Ljudmila uurib vähkkasvaja energiametabolismi ja tegi galal ettekande “Vähi tüvirakud kui kasvaja kurja juur”. Oma doktoritöös uuribki Ljudmila kasvaja tüvirakke, täpsemalt seda, kust need rakud saavad energiat ja kuidas nad energiat kasutavad võrreldes tervete keharakkudega.

Vaata ka teisi finaliste: Novaator

Dr Els Heinsalu pälvis Balti Assamblee teaduspreemia

Balti Assamblee rahvusvaheline žürii otsustas teaduspreemiaga tunnustada Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadurit Els Heinsalu tema mitmekülgse ning olulise panuse eest komplekssüsteemide teoorias ja stohhastiliste protsesside alal.

Els Heinsalu on panustanud komplekssüsteemide teoorias ja stohhastiliste protsesside alal mitmetesse intensiivselt arenevatesse teadusprobleemidesse ja -suundadesse. Komplekssüsteemide teooria on suhteliselt uus ja kiirelt arenev valdkond, kus statistilise füüsika ja mittelineaarse dünaamika meetodid leiavad rakenduse ka füüsikast väga kaugetes teadusharudes.

Lisaks probleemidele, mis on olulised füüsikas, keemias, materjaliteaduses ning nanotehnoloogias, uurib Els Heinsalu viimastel aastatel ka teemasid, mis on seotud ökoloogia, majanduse ning keeleteadusega. Ühelt poolt kõnetavad teda kindlasti ühiskonna ning keskkonnaga seotud mittefüüsikalised probleemid, ent teiselt poolt on tema eesmärgiks arendada analüüsimeetodeid ning kvantitatiivseid matemaatilisi mudeleid, mis neid probleeme kirjeldaksid ning võimaldaksid mõista toimuvaid fundamentaalseid protsesse ning prognoosida tulevikku.

Els Heinsalu on teinud teadustööd erinevates Euroopa tipptasemel teadusgruppides. Ta on Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige ja president, Tartu Ülikooli nõukogu, teaduspoliitika komisjoni ja Eesti Teadusagentuuri ekspertkomisjoni liige. Ta on avaldanud üle 40 teadustöö; tema artikleid iseloomustab lai teemadering ning kõrge tsiteeritavus. Els Heinsalu juhendamisel on kaitstud üks bakalaureuse ning üks magistritöö Tartu Ülikoolis. Lisaks on tema juhendamisel valmimas doktoritööd Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Balti Assamblee auhind kirjanduses määrati sel aastal Läti kirjanikule Gundega Repše ja kunstiauhind Leedu baleriinile Jurgita Dronina.

Rohkem infot Balti Assamblee auhindade kohta.

Anne Kahru ja Els Heinsalu lisati naistippteadlaste andmebaasi AcademiaNet

Alates 22. veebruarist on KBFI keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhtivteadur Anne Kahru ja KBFI kõrge energia ja arvutusfüüsika laboratooriumi  vanemteadur Els Heinsalu esindatud üle-euroopalises portaalis AcademiaNet, mis koondab üle 2500 naisteadlase. Kokku on AcademiaNet võrgustikus 16 Eesti naisteadlast.

Rohkem infot siin.

Els Heinsalu – stipendiumiprogrammi „Naised teaduses” laureaat

L’Oréali-UNESCO Baltimaade stipendiumiprogrammi „Naised teaduses“ tunnustuse ja stipendiumi pälvis Eestist KBFI kõrge energia ja arvutusfüüsika labori vanemteadur dr Els Heinsalu.

Stipendiumiprogramm on loodud selleks, et tunnustada teadlasi ja soodustada naiste kaasamist teadusse. Autasustatakse naisteadlasi, kelle saavutused edendavad teaduse arengut.

Vaata lisaks:

UNESCO

For Women in Science

Eesti Teaduste Akadeemia

Teadussaade “Labor”

 

Kaitstud doktoritöö: Tiina Titma

Kaitstud doktoritöö: Andrus Kaldma

27.04.2017 kaitses TTÜ-s KBFI bioenergeetika laboratooriumi doktorant Andrus Kaldma doktoritöö “Metabolic remodeling of human colorectal cancer: alterations in energy fluxes”. Töö eesmärk oli  iseloomustada jämesoolevähi mitokondrite funktsiooni ja energiavoogude regulatsiooni. Töös analüüsiti kvantitatiivselt rakuhingamist soolevähi patsientide operatsioonijärgses materjalis. Doktoritöö tulemusena selgus, et jämesoolevähis on mitokondrid funktsionaalsed, kuid esineb mitmeid kõrvalekaldeid tervest koest: näiteks toimub mitokondrite süntees ja muutuvad energiatranspordi teed. Need tulemused loovad võimaluse leida potentsiaalseid vähiravi ja diagnostika sihtmärke.

Doktoritöö juhendajateks olid KBFI bioenergeetika labori vanemteadur Tuuli Käämbre ja teadur Natalja Timohhina.

Oponeerisid akad. prof. Vilmae Borutaite Leedu Terviseteaduste Ülikooli  Neuroteaduste Instituudist ja dots. Kalju Paju Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini  Instituudist.

Doktoritöö kaitsmine 30. jaanuaril 2017

 

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia loomine

4. jaanuaril 2017 toimus Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) asutamiskoosolek. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist kuulub ENTA 29 asutajaliikme hulka KBFI kõrge energia ja arvutusfüüsika laboratooriumi vanemteadur Els Heinsalu. Koosolekul arutati Eesti noorteadlasi ühendava organisatsiooni asutamise eesmärke toimimise peamisi printsiipe.

Rohkem infot ENTA kohta Eesti Teaduste Akadeemia erilehes Novaatoris.

Vt. ka Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere arvamusartiklit Postimehes.

Keemilise füüsika labori juhataja konkurss

KBFI Teadusnõukogu otsustas 13. detsembril k.a kuulutada välja konkursi keemilise füüsika labori juhataja kohale.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2017 kell 16:00.

Konkursi täpsemad tingimused ja nõuded kandidaatidele on lisatud dokumendis.

KFL juhataja konkursikuulutus_2016-12-13

Anne Kahru esines teadusfoorumil “teadusEST 2016”

KBFI Keskkonnatoksikoloogia Laboratooriumi juhataja ja Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor Anne Kahru esines 8. detsembril 2016 Tartus toimunud teadusfoorumil “teadusEST 2016”. Oma ettekandes puudutas ta tippteadlase karjäärimudelit, juhtis tähelepanu kitsaskohtadele teadusmaastikul ning vaatles uut rahastussüsteemi teadlase perspektiivist.

Kogu teadusfoorum on järelvaadatav Tartu Ülikooli Televisioonist.

Novaator kajastab Keskkonnatoksikoloogia Laboratooriumi uut koostööprojekti

ERR Novaator tutvustab uut COST võrgustiku projekti AMICI, milles töötatakse välja uudseid antimikroobseid (nano)pinnakatteid. Võrgustik koondab enam kui 60 ülikooli, teadusasutust ja firmat 26 Euroopa riigist ning KBFIst osaleb AMICI töös Keskkonnatoksikoloogia Laboratoorium Anne Kahru juhtimisel. Lisaks Anne Kahrule osaleb võrgustiku juhtgrupis asendusliikmena ka KBFI vanemteadur Kaja Kasemets.

Rohkem infot siit.

Dr Liis Seinberg pälvis Jaapani JSPM teaduspreemia silmapaistva teadustöö eest

Dr Liis Seinberg koos Jaapani kolleegide prof Shinpei Yamamoto ja prof Hiroshi Kageyamaga pälvisid Jaapani JSPM seltsi (Japan Society of Powder and Powder Metallurgy) teaduspreemia kõrgetasemelise teadustöö eest.

Teaduspreemiaga tunnustati Liis Seinbergi ja tema juhendajaid prof Shinpei Yamamotot (Institute for  Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto University) ja prof Hiroshi Kageyamat (Kyoto University) Jaapanis Kyoto Ülikoolis läbi viidud doktoritöö “Low temperature Synthesis and Properties of Ferromagnetic-Metal Nanomaterials and Square-Planar Coordinated Iron Oxides” raames publitseeritud viie kõrgetasemelise publikatsiooni eest, mis esindavad olulisi teadussaavutusi valdkonnas.

Preemia anti üle 24. mail 2016 Jaapanis.

IMG_4035

 

KBFI teadusala asedirektor Mario Kadastik saates Kukkuv Õun

15.05.2016 Kuku raadio teadussaate Kukkuv õun külaliseks oli KBFI asedirektor Mario Kadastik,  kellega saatejuht vestles instituudi elu ja olu teemadel. Saade on järelkuulatav siit.

KBFI Teadusnõukogu valis liikmeid

KBFI Teadusnõukogu valis oma 07. detsembri 2015.a istungil teadusnõukogu uueks liikmeks Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektori Prof Renno Veinthal‘i ning valis tagasi nõukogu liikmeks KBFI juhtivteaduri Toomas Rõõmu.

Teadlaste Öö pildid!

25. septembril toimus KBFI’s Teadlaste Öö ning tegime külastajatest ka pilte. Tehtud pildid leiad sellelt lingilt:

http://kbfi.ee/teadlaste-oo-pildid

Teadurite konkurss

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

kuulutab välja

KONKURSI

järgmiste tähtajatute teadustöötajate ametikohtade täitmiseks

Teadurid:

Alates 01.09.2015:     biokeemia                                                  1 koht

 Alates 01.01.2016:     infrapuna- ja teraherts-spektroskoopia    1 koht

Kvalifikatsiooninõuded kandideerimiseks on sätestatud „KBFI teadustöötaja ametijuhendis“ ning teadustöötajate valimise kord „KBFI teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste juhtide valimise tingimustes ja korras“.

Konkursist osavõtuks palume esitada 31. juuliks 2015 kella 16:00-ks KBFI direktori nimele elektroonselt aadressil kbfi@kbfi.ee  järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus;

isikut tõendava dokumendi koopia;

haridust ja teaduskraadi tõendavad dokumendid;

Curriculum Vitae ja täielik loetelu autori publikatsioonidest Thomson Reuters WoS andmebaasi kuuluvates teaduslikes ajakirjades ning

viimase kolme aasta jooksul avaldatud kuni 2 tähtsamat publikatsiooni.

 

Lisateave teadussekretär Jüri Siigur, tel 6398 360, e-post juri.siigur@kbfi.ee

Töögruppide nimed

meie labori põhimäärus

KF labori põhimäärus

2PA Two-Photon Absorption & Optics
ATOX Physico-chemical Analysis
CBE Cancer BioEnergetics
COMP Computational Quantum Chemistry
CRYO Cryo Station
CTOX in vitro toxicology (mammalian Cells)
EHEP Experimental and High Energy Physics
ENV Environmental Chemistry
ETOX Ecotoxicology
FRU Frustrated Spin Systems
GCC Estonian Tier 2 Computing Centre and Grid & Cloud Computing
MBE Muscle BioEnergetics
MTOX in vitro toxicology (Microbial cells)
NMR Nuclear Magnetic Resonance
OM The Origin of Mass
RTOX chemical safety Regulatory aspects
THZ Terahertz Spectroscopy
SOFC Solid Oxide Fuel Cells

 

Kontaktinfo