Kategooria

KBFI Teadusnõukogu valis uue esimehe

KBFI Teadusnõukogu valis 13. veebruari 2020.a istungil uueks esimeheks Els Heinsalu, kelle volitused TN esimehena algavad käesoleva aasta 8. aprillil. Uue esimehe volituste algamiseni jätkab Martti Raidal.

KBFI 40 – vaade tulevikku

Sel aastal saab KBFI-l täis 40 tegutsemisaastat. Tähistame seda 21. veebruaril Akadeemia tee 23 I korruse galeriis algusega kell 14:00.

Heidame koos pilgu tagasi ja üritame vaadata tulevikku.

 

KBFI kuulutab välja teadustöötajate ametikohtade täitmise konkursi

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut kuulutab välja

KONKURSI

järgmiste tähtajatute teadustöötajate ametikohtade täitmiseks alates 01.10.2018

Vanemteadurid:
nano-bioohutus – 1 koht
ökotoksikoloogia – 1 koht

Kvalifikatsiooninõuded kandideerimiseks on sätestatud „KBFI teadustöötaja ametijuhendis“ ning teadustöötajate valimise kord „KBFI teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste juhtide valimise tingimustes ja korras“ aadressil http://kbfi.ee/?id=442

Konkursist osavõtuks palume esitada 31. juuliks 2018 kella 16:00-ks KBFI direktori nimele elektroonselt aadressil kbfi@kbfi.ee järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus;
isikut tõendava dokumendi koopia;
haridust ja teaduskraadi tõendavad dokumendid;
Curriculum Vitae ja täielik loetelu autori publikatsioonidest Thomson Reuters WoS andmebaas kuuluvates teaduslikes ajakirjades;
viimase viie aasta jooksul avaldatud kuni 5 tähtsamat publikatsiooni.

Lisateave teadussekretär Kristian Sülluste, tel 6398 391, e-post kristian.sulluste@kbfi.ee

Juhtivteaduri konkurss

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut kuulutab välja

KONKURSI

tähtajatu teadustöötaja ametikoha täitmiseks alates 01.07.2017

Rakubioenergeetika juhtivteadur 1 koht

Kvalifikatsiooninõuded kandideerimiseks on sätestatud „KBFI teadustöötaja ametijuhendis“ ning teadustöötajate valimise kord „KBFI teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste juhtide valimise tingimustes ja korras“ aadressil http://kbfi.ee/kbfi/dokumendid/

Konkursist osavõtuks palume esitada inglise keeles 31. märtsiks 2017 kella 16:00-ks KBFI direktori nimele elektroonselt aadressil kbfi@kbfi.ee järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus;

isikut tõendavad dokumendi koopia;

haridust ja teaduskraadi tõendavad dokumendid;

Curriculum Vitae ja täielik loetelu autori publikatsioonidest Thomson Reuters WoS andmebaasi kuuluvates teaduslikes ajakirjades;

viimase viie aasta jooksul avaldatud kuni 5 tähtsamat publikatsiooni ning

visioon lähema 5 aasta kohta.

 Lisateave teadussekretär Kristian Sülluste, tel 6398 391, e-post kristian.sylluste@kbfi.ee

Keemilise füüsika labori juhataja konkurss

KBFI Teadusnõukogu otsustas 13. detsembril k.a kuulutada välja konkursi keemilise füüsika labori juhataja kohale.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2017 kell 16:00.

Konkursi täpsemad tingimused ja nõuded kandidaatidele on lisatud dokumendis.

KFL juhataja konkursikuulutus_2016-12-13

KBFI Rahvusvahelise nõuandva kogu koosolek

Hindamaks KBFI teadustegevust ning mõtestamaks KBFI kohta Eesti teadusmaastikul koguneb KBFI Rahvusvaheline nõuandev kogu 26. ja 27. septembril k.a Tallinnas.

KBFI uueks direktoriks valiti Urmas Nagel

Instituudi Teadusnõukogu valis oma 08. aprilli 2016.a istungil KBFI uueks direktoriks Urmas Nageli. Urmas Nageli volitused direktorina algavad 29. aprillil 2016.a ja kestavad 28. aprillini 2021.a.

KBFI-s on aastail 2016-2023 kaks teaduse tippkeskust

Tegevuse „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” taotlusvooru raames esitatud ning vastavaks tunnistatud taotlusi hindas tegevuse hindamiskomisjon, kes tegi rakendusüksusele 04.02.2016 ettepaneku rahastada kokku 9 (üheksat) projekti neljas valdkonnas. KBFI poolt või KBFI osalusega esitatud neljast taotlusest osutusid edukaks kaks ning aastail 2016-2023 töötavad KBFI koordineerimisel teaduse tippkeskused: TK133 “Tume universum”, vastutav täitja Martti Raidal ja TK134 EQUITANT “Kontrollitud korrastatus kvant- ja nanomaterjalides“, vastutav täitja Urmas Nagel.

KBFI direktori konkursi kuulutus

KBFI Teadusnõukogu (07. detsembri 2015.a otsus nr 14) kuulutab välja

KONKURSI

KBFI direktori ametikohale

Kandideerida saab isik,:

1) kes on Eesti kodanik ja kes valdab riigikeelt seadusega sätestatud ulatuses;

2) kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

3) kelle vanus alla 65 aasta.

 

Avalduste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2016 kell 16:00.

Täpsemalt vt konkursikuulutusest: KBFI direktori konkursi kuulutus_2015-12-07

KBFI Teadusnõukogu valis liikmeid

KBFI Teadusnõukogu valis oma 07. detsembri 2015.a istungil teadusnõukogu uueks liikmeks Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektori Prof Renno Veinthal‘i ning valis tagasi nõukogu liikmeks KBFI juhtivteaduri Toomas Rõõmu.

Teadurite konkurss

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

kuulutab välja

KONKURSI

järgmiste tähtajatute teadustöötajate ametikohtade täitmiseks

Teadurid:

Alates 01.09.2015:     biokeemia                                                  1 koht

 Alates 01.01.2016:     infrapuna- ja teraherts-spektroskoopia    1 koht

Kvalifikatsiooninõuded kandideerimiseks on sätestatud „KBFI teadustöötaja ametijuhendis“ ning teadustöötajate valimise kord „KBFI teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste juhtide valimise tingimustes ja korras“.

Konkursist osavõtuks palume esitada 31. juuliks 2015 kella 16:00-ks KBFI direktori nimele elektroonselt aadressil kbfi@kbfi.ee  järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus;

isikut tõendava dokumendi koopia;

haridust ja teaduskraadi tõendavad dokumendid;

Curriculum Vitae ja täielik loetelu autori publikatsioonidest Thomson Reuters WoS andmebaasi kuuluvates teaduslikes ajakirjades ning

viimase kolme aasta jooksul avaldatud kuni 2 tähtsamat publikatsiooni.

 

Lisateave teadussekretär Jüri Siigur, tel 6398 360, e-post juri.siigur@kbfi.ee

Töögruppide nimed

meie labori põhimäärus

KF labori põhimäärus

2PA Two-Photon Absorption & Optics
ATOX Physico-chemical Analysis
CBE Cancer BioEnergetics
COMP Computational Quantum Chemistry
CRYO Cryo Station
CTOX in vitro toxicology (mammalian Cells)
EHEP Experimental and High Energy Physics
ENV Environmental Chemistry
ETOX Ecotoxicology
FRU Frustrated Spin Systems
GCC Estonian Tier 2 Computing Centre and Grid & Cloud Computing
MBE Muscle BioEnergetics
MTOX in vitro toxicology (Microbial cells)
NMR Nuclear Magnetic Resonance
OM The Origin of Mass
RTOX chemical safety Regulatory aspects
THZ Terahertz Spectroscopy
SOFC Solid Oxide Fuel Cells

 

KEAF uudis

Uudise tekst ja pildid siia

Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia sai Elmo Tempel

Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia sai KBFI teoreetilise- ja astroosakestefüüsika töörühma järeldoktor Elmo Tempel. Tema peamisteks uurimisteemadeks on universumi struktuuri ja tumeaine uuringud.
Vaata lisaks: Postimehe artikkel.

KBFI aastapäeva seminar Eesti Teaduste Akadeemias

16. veebruaril 2015 täitus 35 aastat KBFI algusest. Sel päeval toimus Eesti Teaduste Akadeemia saalis KBFI 35. aastapäevale pühendatud seminar, kus peeti ettekandeid ja arutleti KBFI tegevusest nii teaduses kui ühiskonna teenimises laiemalt.
Esitluste salidid on nähtavad siit:
Raivo Stern, KBFI direktor
Hanno Tomberg, EAS juhatuse esimees
Enn Õunpuu, Elcogen AS juhatuse esimees
Liis Seinberg, KBFI teadur

Anne Kahru saates Kukkuv Õun

4. jaanuaril 2015 eetrisse läinud Kuku Raadio teadussaade Kukkuv Õun oli sedakorda pühendatud sünteetiliste nano-osakeste mõjudele nii inimesele kui keskkonnale. Lisaks räägiti saates ka teadlastest ja teadusest meil ja mujal. Kuku stuudios käis kõnelemas KBFI Keskkonnatoksikoloogia labori juhataja Anne Kahru, keda usutles Marek Strandberg.

Saadet saab järelkuulata siit.

Doktoritöö kaitsmine 20. mail 2014

20. mail kell 11:00 toimub TTÜ IV õppehoone ruumis 307 (Ehitajate tee 5) Aleksandr Käkineni doktoritöö “The Role of Physico-chemical Properties and Test Environment on Biological Effects of Copper and Silver Nanoparticles” kaitsmine.

Sünteetilised nanoosakesed leiavad tänapäeval üha rohkem kasutust tarbekaupades,
näiteks kosmeetikas, desinfitseerimisvahendites; neile on leitud rakendusi meditsiinis, masinaehituses jne. Nanoteadus areneb kiiresti ja nanoosakesi toodetakse juba tööstuslikes mahtudes. Kasvav tootmine suurendab nanomaterjalide keskkonda sattumise võimalust, kuid suhteliselt vähe on teada nanoosakeste mõjust elukeskkonnale.
Antud doktoritöös uuriti vaskoksiidi ja hõbeda nanoosakeste toksilisuse mehhanisme. Hinnati nanoosakeste füüsikalis-keemilisi omadusi ja katsekeskkonna mõju metallidele. Samuti uuriti nanoosakeste koostoimeid mikroorganismidega
ja bioloogiliselt oluliste molekulidega – ensüümidega.

Doktoritöö juhendajateks on juhtivteadur Anne Kahru (KBFI) ja juhtivteadur Rein Kuusik (TTÜ).

Oponendid on Dr. Anita Jemec (Ljubljana Ülikool, Sloveenia) ning
Dr. Vambola Kisand (Tartu Ülikool)

Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia sai Elmo Tempel

Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia sai KBFI teoreetilise- ja astroosakestefüüsika töörühma järeldoktor Elmo Tempel. Tema peamisteks uurimisteemadeks on universumi 17struktuuri ja tumeaine uuringud.
Vaata lisaks: Postimehe artikkel.

19.12.2013 seminar ja AFM aparatuuri avamine

Neljapäeval, 19. detsembril kell 15-17:00 toimub KBFIs auditooriumis 109 seminar uue aatom(AFM)- ja magnetjõu mikroskoobi avamise puhul.

Vt seminari kava.

PPMS süsteemi (Physical Property Measurement System, Quantum Design) integreeritav muudetava temperatuuri (2–400 K) ja muudetava väljatugevusega (-14 -14 T) kõrgresolutsiooni AFM-MFM seade on unikaalne ja tõhus tööriist materjaliteaduse probleemide uurimisel. Seade on konstrueeritud Šveitsi teadlaste rühma poolt Baseli Ülikooli ja EMPA juures (prof  H.-J. Hug) ja valmistatud väikefirmas Nanoscan.

Aparatuuri soetamist toetas Eesti-Šveitsi koostööprogramm. Lisaks aparatuuri soetamisele viidi koostööprogrammi projekti raames läbi ka aatom- ja magnetjõu mikroskoopia koolitused Eesti materjaliteaduste valdkonna noorteadlastele nii Šveitsis  EMPA laboratooriumites kui Eestis, KBFIs

 

Kontaktinfo