Tippkeskus “Kontrollitud korrastatus kvant- ja nanomaterjalides” (EQUiTANT) on Euroopa Regionaalaarengu Fondi vahenditest finantseeritud projekt nr.  2014-2020.4.01.15-0005. Projekt kestab aastatel 2015-2023 ja projekti kogumaht on 3 850 666,32 eurot (sh. 3 658 133 eurot struktuuritoetus).

Tippkeskuse EQUiTANT laiem eesmärk on rahvusvaheline kõrgetasemeline teadustöö, ulatuslikum koostöö ning järelkasvu tagamine tippkeskuse uurimisteemade valdkondades.

Tippkeskus EQUiTANT ühendab töörühmi Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis (KBFI), Tartu Ülikooli Füüsika Instituudis ja Eesti Maaülikoolis eesmärgiga uurida uudseid materjale, millel on omadus iseeneslikult korrastuda. Näiteks magnetid, kus magnetmomendid on korrastunud. Viimasel kümnendil on hakatud aktiivselt uurima aineid kus samas aines on lisaks veel elektrilaengute korrastumine. Sellised ained on tehnoloogiliselt huvitavad, kuna lubavad elektriväljaga kontrollida magnetmomente ja nende korrapära mõistmine lubab sünteesida uusi materjale. Teame, et elektroonika komponentide mõõtmed vähenevad iga aastaga ja oluliseks muutuvad nanostruktuuride kvantomadused. Uurime, kuidas muutuvad kvantolekud kui suureneb süsteemi korrastamatus.

Koostööst erinevaid meetodeid kasutavate rühmade vahel võidavad kõik, sealhulgas ka doktorandid, kes suudavad püstitada ambitsioonikamaid eesmärke oma tegevusele, saades parema ligipääsu suurtele infrastruktuuri objektidele nagu Euroopa magnetlabor või neutroniallikad aga ka Eesti magnetlaborile ja Tartu ülikooli kiletehnoloogia laborile. Tippkeskuse rühmade kõrgtasemel uurimistöö võidab keeruka teema ühisest uurimisest ja seeläbi muutub ka Eesti teadlaskond tugevamaks ja enam nähtavaks nii kodus kui välismaal.

Tippkeskuses omandame magnetelektriliste nanomaterjalide sünteesi oskused, mis avavad Eesti teadusele ja tehnoloogiatele uusi võimalusi. Tippkeskuse väljakutseks on korrapäraste kristallide uurimisel saadud teadmiste rakendamine uute nanomaterjalide sünteesimisel. Ja loomulikult avaneb võimalus leiutada midagi niisugust, mida keegi praegu ette ei kujuta.

Täpsemalt on tippkeskuse tegevustest võimalik lugeda inglise keeles 2019 jaanuaris kirjutatud vahearuandest.

Vaata tutvustavat videot mis on avaldatud Archimedese veebilehel, http://archimedes.ee/blog/urmas-nagel-see-mis-teeme-maailma-mastaabis-ebatavaline/

Viide tippkeskuse seminaridele siin.

Tippkeskuse juht on KBFI juhtivteadur Urmas Nagel.

 

Kontaktinfo