Kategooria

Kolmekordse diferentsiaalse pumpamisega lennuaja mass-spektromeeter

Valmistatud KBFI-s 1992-1993 a.

Kasutusel MALDI-TOF mass-spektromeetrina 1995-2005

Reflektroni moodis võimaldas aparaat lahutust M/ΔM = 20000

Ajalugu

Aparaat sai ehitatud eelmise sajandi üheksakümnendate alguses koostöös Soome CERN’i grupiga kavandatava LHC gaasdetektorite vananemise uurimiseks. Sel ajal plaaniti CMS sisemise ringi detektoritena kasutada gaasdetektoreid, kuna tolleaegsed pooljuhtdetektorid ei oleks sealset kiirguskoormust välja kannatanud. Siis aga leiti viis teha pooljuhtdetektoreid kiirgustaluvamaks ja odavamaks ning kogu LHC detektorite sisering läks üle pooljuhtdetektoritele, mis annavad oluliselt täpsema signaali.

Aparaat niiviisi oma algsel eesmärgil kasutust ei leidnudki, kuid 1994. aastal tuli koos VTT-ga mõte arendada selle masina baasil MALDI mass-spektromeeter, mis oli sel ajal uudne ja paljulubav tehnika biomolekulide uurimiseks. Kommertsiaalseid masinaid väga ei olnud või olid nad kehvemad kui laboris ehitatud. 1995. aastal saime esimesed spektrid, ja reflektroni lisamisega saavutas aparaat massi lahutuse M/ΔM = 20000, mis oli tol hetkel tipptase. MALDI meetodi perspektiivikus oli nii ilmne, et 1997. aastaks oli turul juba mitu väga head kommertsiaalset masinat ja aparaadiehitus laborites vajus tahaplaanile.

Selle aparaadi ülesanne oli aga tuua MALDI Eesti keemikute ja biokeemikute arsenali. Kuna ise ehitatud aparaat oli paindlik, sai seal vahetades detektoreid ja ergastustingimusi uurida aineid ja protsesse, mida kommertsiaalses masinas oleks uurida raske või võimatu. Kuna aastaks 2005 olid kõrglahutusega uuringud kolinud kommertsiaalsetesse masinatesse, spetsiaalsete protsesside uurimiseks oli aga ehitatud väiksem ja sobilikum aparaat, siis see spektromeeter vajus unustusse.

Mõned iseloomulikud publikatsioonid:

  1.  Siigur, E.; Samel, M.; Tõnismägi, K.; Subbi, J.; Reintamm, T.; Siigur, J. (1998). Isolation, properties and N-terminal amino acid sequence of a factor V activator from Vipera lebetina (Levantine viper) snake venom. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Protein Structure and Molecular Enzymology, 1429 (1), 239−248.
  2. Kuusksalu, A.; Subbi, J.; Pehk, Tõnis; Reintamm, T.; Müller, W.E.G.; Kelve, Merike (1998). Identification of the reaction products of (2`-5`)-oligoadenylate synthetase in marine sponge. European Journal of Biochemistry, 257 (2), 420−426.
  3. Trummal, K.; Vija, H.; Subbi, J.; Siigur, J. (2000). MALDI-TOF mass spectrometry analysis of substrate specificity of lebetase, a direct-acting fibrinolytic metalloproteinase from Vipera lebetina snake venom. Biochimica et Biophysica Acta, 1476 (2), 331−336.
  4. Viht, K.; Padari, K.; Raidaru, G.; Subbi, J.; Tammiste, I.; Pooga, M.; Uri, A. (2003). Liquid-phase synthesis of a pegylated adenosine-oligoarginine conjugate, cell-permeable inhibitor of cAMP-dependent protein kinase. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13 (18), 3035−3039.
  5. Peterson, Janek; Allikmaa, Veiko; Subbi, Juhan; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus (2003). Structural deviations in poly(amidoamine) dendrimers: a MALDI-TOF MS analysis. European Polymer Journal, 39 (1), 33−42.

Kontaktinfo