Teadurite konkurss

Tagasi

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

kuulutab välja

KONKURSI

järgmiste tähtajatute teadustöötajate ametikohtade täitmiseks

Teadurid:

Alates 01.09.2015:     biokeemia                                                  1 koht

 Alates 01.01.2016:     infrapuna- ja teraherts-spektroskoopia    1 koht

Kvalifikatsiooninõuded kandideerimiseks on sätestatud „KBFI teadustöötaja ametijuhendis“ ning teadustöötajate valimise kord „KBFI teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste juhtide valimise tingimustes ja korras“.

Konkursist osavõtuks palume esitada 31. juuliks 2015 kella 16:00-ks KBFI direktori nimele elektroonselt aadressil kbfi@kbfi.ee  järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus;

isikut tõendava dokumendi koopia;

haridust ja teaduskraadi tõendavad dokumendid;

Curriculum Vitae ja täielik loetelu autori publikatsioonidest Thomson Reuters WoS andmebaasi kuuluvates teaduslikes ajakirjades ning

viimase kolme aasta jooksul avaldatud kuni 2 tähtsamat publikatsiooni.

 

Lisateave teadussekretär Jüri Siigur, tel 6398 360, e-post juri.siigur@kbfi.ee

Kontaktinfo