Prof. H.-C. Dubourguier 75. sünniaastapäev

Tagasi

 

Professor Henri-Charles Dubourguier (6.02.1948-11.03.2010) oli väljapaistev prantsuse
teadlane, kes alates 2004. a. oli professor Eesti Maaülikoolis ja juhtivteadur KBFI
Keskkonnatoksikoloogia laboris. Tema kaasjuhendamisel kaitsesid Eesti Maaülikoolis
doktorikraadi KTL teadlased Villem Aruoja ja Margit Heinlaan ja ta panustas oma energia,
nõu ja jõuga KTL kõigisse tegemistesse.
Pikemalt võib Prof. Dubourguier panusest eesti teadusesse lugeda EMÜ kodulehel.

Kontaktinfo