Maailma enimtsiteeritute hulgas on taas kord ka KBFI teadlane, ökotoksikoloogia juhtivteadur Anne Kahru

Tagasi

Värskes Clarivate Analytics andmebaasi 2019. aasta enimtsiteeritud teadlaste raportis on välja toodud üle 6000 teadlase. Mõjukaimate hulgas on teist aastat järjest ka KBFI keskkonnatoksikoloogia labori juhataja, akadeemik Anne Kahru. Kokku on mõjukaimate hulgas 9 Eesti loodusteadlast: 7 Tartu Ülikoolist, 1 KBFI-st ja 1 Maaülikoolist.
Pikem uudis Postimehes on leitav siit.

Kontaktinfo