Tuumamagnetresonants-spektroskoopia

Tuumamagnetresonantsi rühma juhiks on Dr. Ivo Heinmaa ning jooksvad projektid jagunevad järgnevalt:

Gruppi tutvustav veebileht siit ja TMR teenuste leht siit.

1. Tahkiste ja vedelike lokaalse struktuuri ja dünaamika uuringud TMR meetoditega, IUT23-7

Projekti kestus: 01.01.14 – 31.12.19

Vastutav täitja: Dr. Ivo Heinmaa

Uurimisteema keskendub TMR mõõtetehnika ja meetodite arendamisele ja rakendamisele materjaliteaduses, keemias ja bioloogias. Teema haarab nii tahke keha kui vedelike TMR spektroskoopia rakendusi. Tahke keha TMR uuringute peamised alalõigud on: spinn struktuuri uuringud kvant-magnetites, laengu jaotuse uurimine kõrgtemperatuursetes ülijuhtides, kütuseelemendis kasutatavate ioonjuhtide lokaalse struktuuri ja dünaamika uurimine, naturaalse isotoopsisaldusega orgaaniliste ainete ja biopolümeeride struktuuri uurimine 2D NMR korrelatsioonispektrite ja kvantkeemiliste arvutuste abil. Vedelike TMR rakendused hõlmavad sünteesi produktide identifitseerimist ja iseloomustamist, molekulide vastasmõjude uurimist lahustes ja metaboloomika analüüsi. Olulise osa tööst moodustab TMR tehnika arendamine: KrüoMAS mõõtepea võimaldab TMR laiemat rakendamist madalatel temperatuuridel ning kõrge tundlikkusega 13C mõõtepea võimaldab keerukamate loodusliku isotoopsisaldusega orgaaniliste ühendite uurimise.

 

Kontaktinfo