Uurimissuunad

Eesmärk on fundamentaalsete füüsikanähtuste uurimine potentsiaalset kőrgtehnoloogilist rakendust omavates materjalides. Käesoleval ajal on nendeks ülijuhid, madalamőődulised spinn- ja elektronsüsteemid, molekulaarmagnetid ja nanotehnoloogial pőhinevad elektrone ja spinne sisaldavad struktuurid (kvantpuntid). Erilist huvi pakuvad süsteemid, kus samaaegselt spontaanse magnetilise korrastumisega tekib ka ferroelektriline polarisatsioon.

Uurimismetoodikas on pearőhk terahertsspektroskoopia (0.06 kuni 8THz) ja tugevate magnetväljade ühildamisel. Uuritava materjali magnetväljaga mőjutamisel on kaks eesmärki. Esimene on parema spektroskoopilise lahutuse saamine ja teine on uuritava aine uute olekute esilekutsumine. Lisaks kasutatakse aine oleku muutmiseks temperatuuri, mis ulatub toatemperatuurist madalate (4K) ja väga madalate (kuni 7mK) temperatuurideni. Tugevaid magnetvälju saadakse ülijuhtmagneteid (12T ja 17T) kasutades.

Laiemas spektrialas töötamiseks on Fourier spektromeeter Vertex 80v, millega saab neeldumis ja peegelduspektreid mõõta kuni ultravioletse piirkonnani. Seadmes saab uurimisobjekti temperatuuri muuta vahemikus 2K kuni 325K.

Teaduslikku koostööd teeme mitmete maailma juhtivate laboratooriumitega, mis vőimaldab juurdepääsu uudsetele materjalidele, aga ka ülitugevatele magnetväljadele. Madalamőődulisi magnetilisi materjale uurime koostöös oma instituudi tuumamagnetresonantsi spektroskoopia rühmaga.

Kontaktinfo