Mittelineaarne spektroskoopia

Mittelineaarse spektroskoopia teema juhiks on Prof. Aleksander Rebane:

 

Mitmefootonilised funktsionaalsed sensormaterjalid, IUT23-9

Projekti kestus: 01.01.14 – 31.12.19

Vastutav täitja: Prof. Aleksander Rebane

Projekti eesmärgiks on arendada välja uudne eksperimentaalne meetod, mis võimaldab otseselt mõõta lokaalset elektrostaatilist vastasmõju nii molekulide sees kui ka nende vahel nanomeetri pikkusskaalas. Arusaamine molekulisiseste laengute liikumisest ning molekulidele mõjuvatest lokaalsest elektriväljadest on fundamentaalsete elusaine protsesside mõistatuste lahendadamise eelduseks. Meie eksperimendid kasutavad ära kahefootonilise neeldumise (2PA) ühe omaduse, mille kohaselt 2PA protsessi ristlõige on proportsionaalne alalise elektilise dipoolmomendi muutuse ruuduga optilisel üleminekul kromofoori põhiolekust elektroonselt ergastatud olekusse, mis omakorda on otseselt sõltuv lokaalselt mõjuva staatilise elektrivälja tugevusest ja suunast. Me kasutame 2PA spektroskoopia nimetatud unikaalseid omadusi koos NMR spektroskoopiaga selleks, et uurida valguse poolt indutseeritud laenguülekande protsesse s.h. võimalikku sümmeetria kadu orgaanilistes ja metall-orgaanilistes kromofoorides.

Töörühma tulemusi kajastab ka 2PA spektrite andmebaas.

Kontaktinfo