Meist

Keemilise füüsika laboratooriumi teaduslik tegevus ulatub fundamentaaluuringutest kuni rakendusteni. Põhirõhk on suunatud moodsate füüsikaliste meetodite rakendamisele keemias ja biokeemias ning uuritavad teemad jagunevad järgnevalt:

Terahertsspektroskoopia ja madalate temperatuuride füüsika

Tuumamagnetresonantsspektroskoopia

Mittelineaarne spektroskoopia

Adaptiivsed kvant-frustreeritud magnetid

Energiatehnoloogiad

Supramolekulaarne keemia

Keskonnakeemia

KBFI keemilise füüsika laboratooriumi kuue uurimisrühma ja ühe bioloogiasuunalise uurimisrühma baasil moodustati haridusministri 13.12.2001 käskkirjaga nr 855 Analüütilise Spektromeetria Tippkeskus, vaata pikemat tegevuse aruannet aastast 2004.

Lisaks osutab keemilise füüsika laboratoorium võrdlusanalüüsi teenust, teeb keskkonna monitooringut ja keemilisi üldanalüüse.

Laboratoorium osaleb koostöös ülikoolide ja teiste akadeemiliste asutustega aktiivselt kõigi tasemete õppetöös.

Kontaktinfo