Keskkonnakeemia

Keskkonnakeemia grupi juhiks on Dr. Janek Reinik:

Grupi koduleht siit.

Keskkonnakeemia grupi uurimissuundadeks on saasteainete ringlus keskkonnas ja põlevkivitööstuse kõrvalproduktide kasutamine erinevates majandusharudes. Grupp osutab järgmisi teenuseid:

  • Keskkonnaseire;
  • Jäätmete üldiseloomustus;
  • Granuleeritud materjali lühi -ja pikaajalise ning monoliitse materjali leostuskäitumise iseloomustamine;
  • Tahke aine ja leotiste keemilised analüüsid ning leovee mürgilisuse määramine koostöös teiste laboritega.

Kontaktinfo