Kvant-frustreeritud magnetid

Kvant-frustreeritud magnetite teemajuhiks on Dr. Raivo Stern:

Tugevalt frustreeritud kvantmagnetite adapteeruvad olekud (ENIQMA), PRG4

Projekti kestus: 01.01.18 – 31.12.22

Vastutav täitja: Dr. Raivo Stern

Erinevate adaptiivse käitumisega keeruliste süsteemide seas on esile kerkimas frustreeritud kvantmagnetid, kuna neis ennustatakse leiduvat aine uusi eksootilisi faase ja olekuid spinn vedelikust ja spinnjääst kuni topoloogiliste isolaatoriteni ja foononklaas elektrikristallideni. Need kollektiivsed olekud võivad osutuda võtmerollides olevateks tuleviku kvanttehnoloogiate arenemisel, olgu need siis innovatiivsete materjalide süntees energia püüdmiseks ja salvestamiseks, kvant-põimumise põhised tehnoloogiad või siis kvantarvutus. Uute looduslike materjalide otsene verifitseerimine on olemasolevas müras, komplekssetes ilmingutes ja lisandite poolt varjatuna äärmiselt väljakutsuv. Me pakume uute kvantmagnetite väljasõelumiseks välja unikaalse ja effektiivse meetodi, kus ainete süntees nii pulbri, kristalli või ALD kilena ning mikroskoopiline tihedusfunktsiooni-teooria on ühendatud moodsaima eksperimentaalse lähenemisega tuuma magnet- ja teraherts-spektroskoopiat ning neitroneid kasutades.

Adaptiivsed kvant-frustreeritud magnetid, PUT210

Projekti kestus: 01.01.13 – 31.12.16

Vastutav täitja: Dr. Raivo Stern

Erinevate adaptiivse käitumisega keeruliste süsteemide seas on esile kerkimas frustreeritud kvantmagnetid, kuna neis ennustatakse leiduvat aine uusi eksootilisi faase ja olekuid spinnvedelikust ja spinnjääst kuni topoloogiliste isolaatoriteni ja foononklaas elektrikristallideni. Need kollektiivsed olekud võivad osutuda võtmerollides olevateks tuleviku kvanttehnoloogiate arenemisel, olgu need siis innovatiivsete materjalide süntees energiapüüdmiseks ja salvestamiseks, kvant-põimumise põhine tehnoloogia või siis üliefektiivne kvantarvutus. Uute looduslike materjalide otsene verifitseerimine on olemasolevas müras, komplekssetes ilmingutes ja lisandite poolt varjatuna äärmiselt väljakutsuv. Me pakume uute kvantmagnetite väljasõelumiseks välja uue unikaalse ja efektiivse meetodi, kus mikroskoopiline teooria on ühendatud moodsaima eksperimentaalse lähenemisega.

Kontaktinfo