Eksperimentaalne kõrge energia füüsika ja teoreetiline füüsika

Kaasaegse füüsika põhiküsimusteks on osakeste masside tekkemehhanismi ja Universumi olekut määrava füüsika (sealhulgas tumeda aine ja energia) väljaselgitamine. Programm sisaldab nii teoreetilist uurimistööd kui ka arvukalt rahvusvahelisi osakestefüüsika ja kosmoloogia eksperimente. Instituudi strateegia elementaarosakeste füüsika vallas on tegutseda kompleksselt uute teooriate väljatöötamisel ja nende testimisel loodavates eksperimentides.
Eksperimentaalne kõrge energia füüsika

Eksperimentaalse osakestefüüsika vallas on KBFI Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN) uue põlvkonna kiirendi Large Hadron Collider (LHC) ühe eksperimendi Compact Muon Solenoid (CMS) liige. KBFI koordineerib Eesti teadlaste ja suveüliõpilaste tegevust CERNis. Eksperimentaalse osakestefüüsika spin-offiks on hajusarvutuskontseptsiooni Grid arendamine nii Eestis kui Euroopas. KBFIs on Eesti Tier-2 arvutuskeskus CERNi andmete töötlemiseks ning antud arvutuskeskus on CMS eksperimendi kasutada olevaist üks Euroopa suurimaid.

Teoreetiline osakestefüüsika

Teoreetiliste uuringute suund on fenomenoloogiline ja seotud osakestefüüsika eksperimentaalandmete olemasoluga. Hetkel ja lähitulevikus toimub tormiline areng eksperimentaalse neutriinofüüsika vallas ja kosmoloogias. Seepärast on KBFI töörühma uurimistemaatika seotud neutriinode masside mudelite väljatöötamisega ja nende sidumisega eksperimentaalandmetega. Neutriino massid võivad olla otseselt seotud ka Universumi arenguga vahetult peale suurt pauku. Universumi tekke ja eksistentsi aluste selgitamisel on põhiküsimuseks asümmeetriline mateeria teke, täpsemini miks mateeriat on ligikaudu kümme suurusjärku rohkem kui antimateeriat. Seda selgitatakse leptogeneesi abil, mille uuringutes KBFI osaleb. Prioriteetseks suunaks on ka Universumi inflatsiooni sidumine osakestefüüsika teooriaga.

Kontaktinfo