Programmid

Instituudi strateegilised uurimisprogrammid

  1. Teadustöö juhendub KBFI seadusega sätestatud temaatikast, hõlmates riiklikke ja EL võtmevaldkondi, ning on reeglina integreeritud rahvusvahelisse ja Eesti sisesesse kooperatsiooni.
  2. Teadustöö realiseerub uurimisprogrammide kaudu.
  3. KBFI uurimisprogrammid integreerivad eri teadusvaldkondi ja on ka omavahel tihedalt seotud.
  4. Reeglina katab iga programm loogilise tunnetuse, matemaatilise kirjeldamise ja tehniliste võimaluste loomise ning kasutamise ahela.
  5. Uurimistemaatika loogika hõlmab praktiliselt kogu looduse organiseeruvuse hierarhia, luues eeldused tunnetuslikeks üldistusteks ja andes aluse detailuuringute objekti valikuks.
  6. KBFI programmid teostuvad teadusliku infrastruktuuri abil, mis on asutusele eriomaselt kõigi programmide universaalses kasutuses.
  7. Võrreldes ülikoolidel baseeruvate teadusasutustega on KBFI programmid ulatuslikumad nii baas-ja rakendusuuringute kui ka interdistsiplinaarsuse osas.

Kontaktinfo