Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bioenergeetika
Bioorgaanika
KBFI
KEAF
Keemiline füüsika
Keskkonnatoksikoloogia
Uncategorized

Programmid

Instituudi strateegilised uurimisprogrammid

  1. Teadustöö juhendub KBFI seadusega sätestatud temaatikast, hõlmates riiklikke ja EL võtmevaldkondi, ning on reeglina integreeritud rahvusvahelisse ja Eesti sisesesse kooperatsiooni.
  2. Teadustöö realiseerub uurimisprogrammide kaudu.
  3. KBFI uurimisprogrammid integreerivad eri teadusvaldkondi ja on ka omavahel tihedalt seotud.
  4. Reeglina katab iga programm loogilise tunnetuse, matemaatilise kirjeldamise ja tehniliste võimaluste loomise ning kasutamise ahela.
  5. Uurimistemaatika loogika hõlmab praktiliselt kogu looduse organiseeruvuse hierarhia, luues eeldused tunnetuslikeks üldistusteks ja andes aluse detailuuringute objekti valikuks.
  6. KBFI programmid teostuvad teadusliku infrastruktuuri abil, mis on asutusele eriomaselt kõigi programmide universaalses kasutuses.
  7. Võrreldes ülikoolidel baseeruvate teadusasutustega on KBFI programmid ulatuslikumad nii baas-ja rakendusuuringute kui ka interdistsiplinaarsuse osas.