Visioon 2026

KBFI on silmapaistev riigisiseses ja rahvusvahelises teadus- ja arendustöös.

KBFI on tulemuslik (effective, tulemusi saavutav) ja tõhus (efficient, value for money) iseseisev avalik-õiguslik teadusasutus, kus kõik töötajad tunnetavad oma vastutust ja võimalusi Instituudi eesmärkide teostamisel. Instituudi juhtimine on läbipaistev ja arusaadav, pakkudes atraktiivset töökeskkonda.

KBFI maine ja edukus põhineb kõrgetasemelisel uurimistööl, kompetentsil, innovaatiliste teemade algatamisel ja  teaduse infrastruktuuri arendamisel nii siseriikliku kui rahvusvahelise koostöö tarbeks.

KBFI on vähemalt 2-3 uurimisteema osas juhtiv labor riigis. KBFI on koduks mitmele rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisgrupile, teeb aktiivset rahvusvahelist koostööd ning on atraktiivseks töökohaks nii Eestis üles kasvanud kui välismaalt tulnud teadlastele.

Instituudis tehtav kraadiõpe annab teadustöö juhtimiseks vajaliku kvalifikatsiooni ning tagab instituudi jaoks kriitilise noorteadlaste juurdekasvu. Noorteadlaste arengu toetamiseks on KBFI-l rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis toetab noorte osalemist teadlas-, teadus- ja mõtteringluses.

Kontaktinfo