Struktuur

KBFI struktuuri moodustavad teaduslikud, administratiivsed ja majanduslikud allüksused. Teaduslike allüksuste hulka kuuluvad bioenergeetika, bioorgaanilise keemia, keemilise füüsika, keskkonnatoksikoloogia ning kõrgete energiate ja arvutusfüüsika laboratooriumid. Laboratooriumid kannavad materiaalset vastutust instituudi teadusliku infrastruktuuri eest. KBFI juhtorganiteks on seadusega sätestatud ülesannetega 19 liikmeline teadusnõukogu ja direktor, nõuandva organi rollis on rahvusvaheline nõuandev kogu. Instituudi konkreetne teadustöö on jagatud programmideks.

KBFI organisatsioonidiagramm 2016-09-01

KBFI admin struktuur_2016-09-01

Kontaktinfo