Strateegilised eesmärgid 2026

  1. Rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel uurimistöö kõigis instituudis viljelevates uurimissuundades. Regionaalse ja/või Euroopa keskuse staatuse saavutamine vähemalt kahe strateegilise uurimisprogrammiga.
  2. Riikliku ekspertkeskuse ülesande täitmine vähemalt kahes riiklikult olulises valdkonnas vastavalt riigi tellimusele ja oma pädevusele: elementaarosakeste füüsika, tuumaenergeetika, analüütiline spektroskoopia, kvantkeemiline modelleerimine, funktsionaalsed materjalid (k.a. vesinikuenergeetika ning nano- ja keskkonnatoksikoloogia).
  3. Instituudi kestlik finantseerimine visiooni ja eesmärkide saavutamiseks on lahendatud läbi erinevate kodumaiste ja rahvusvaheliste rahastamisallikate ja ‑instrumentide.
  4. Instituudis töötavate töörühmade elujõulisus ning noorteadlaste juurdekasv on tagatud. Instituudi töötajad on rahul oma töötingimustega, neil on kõrge motivatsioon ja instituudil on atraktiivse töökeskkonna kuvand
  5. Instituut panustab jõuliselt teadmistepõhise Eesti eesmärkide saavutamisse, ta on ühiskonnas nähtav ja kõrgelt hinnatud teadus- ja arendusasutus.

Kontaktinfo