Eesmärgid

  1. Rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel uurimistöö kõigi programmidega. Regionaalse ja Euroopa keskuse staatuse saavutamine vähemalt kahe programmiga.
  2. Täita riikliku ekspertkeskuse ülesannet elementaarosakeste füüsika, analüütilise spektroskoopia, kvantkeemilise modelleerimise, funktsionaalsete materjalide ning keskkonnauuringute alal, pakkudes probleemide lahendamise võimalust kas oma ressurssidega või rahvusvahelises koostöös.
  3. Regulaarne uute teadusprogrammide avamine ja ülikoolide kaasamine nendesse.
  4. Griiditehnoloogia ja raadiospektroskoopia õppelaboratooriumite sisseseadmine.
  5. Suurendada eraettevõtlusest ning rahvusvahelistest projektidest saadava finantseeringu osakaalu praeguselt kolmekümnelt protsendilt viiekümne protsendini.

Kontaktinfo