KBFI sõlmis koostöölepingu Fermi Energiaga ja asub uurima uut tüüpi väikereaktorite ohutusala

Tagasi

 

Täna sõlmitud koostööleppe põhjal alustatakse KBFI-s uue uurimisteemaga, mis peab selgitama, kui suurt avariiplaneerimisala vajaks Fermi Energia poolt välja valitud väikereaktori tehnoloogiatel põhinev tuumajaam.

Fermi Energia ja KBFI koostööleppe alusel luuakse kõrge energia ja arvutusfüüsika labori (KEAL) koosseisu töörühm, mis hindab nelja reaktoritüübi puhul kiirguse levimise võimalikkust väljapoole reaktorit ning arvutab rahvusvaheliste standardite alusel ka iga reaktoritüübi kohta vajaliku avariiplaneerimisala suuruse.

„Tuumaenergeetika oluline eeldus on ohutus ning avariiplaneerimisala uuringu eesmärk on süvitsi ja arvutuslikult mõista eesti keeles, kuidas 21. sajandi väikereaktorid välistavad kiirguse leviku väljapoole jaama territooriumi,” selgitas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets. “Ei ole piisav lähtuda vaid arendajate väidetest, tuleb kontrollida ja veenduda ka rahvusvaheliste regulaatorite ohutusanalüüsides. Vaid ohutu tuumaenergia saab olla kasulik kogu Eestile tagades süsinikneutraalse energiavarustuse iga ilmaga,“ lisas Kallemets

Uuring valmib Eesti ja rahvusvaheliste tippspetsialistide koostöös Eesti tippfüüsiku Martti Raidali juhendamisel ning avaldatakse 2021. aasta jaanuaris. KBFI direktor Urmas Nagel: “arvestades vajadusega arendada Eestis tuumaenergeetika alast kompetentsi on KBFI alustanud kõrge energia füüsika laboris reaktorifüüsika ja tuumaohutuse alast uurimistööd. Leping Fermi Energiaga näitab erasektori usaldust KBFI-s tehatava teadustöö ja füüsikaalase kompetentsi osas. Samuti ettevõtte huvi ja valmidust panustada rahaliselt uute tehnoloogiate arendamisse, mis aitab täita riigi eesmärke energia varustuskindluse tagamisel ja süsinikuheite vähendamisel.”

KBFI on Eesti esindaja CERNis ehk Euroopa Tuumauuringute Keskuses.

Fermi Energia on ettevõte, mis uurib võimalust rajada Eestisse uue põlvkonna väike moodulreaktor-tuumajaam Eesti energia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks.

Kontaktinfo