KBFI kuulutab välja teadustöötajate ametikohtade täitmise konkursi

Tagasi

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut kuulutab välja

KONKURSI

järgmiste tähtajatute teadustöötajate ametikohtade täitmiseks alates 01.10.2018

Vanemteadurid:
nano-bioohutus – 1 koht
ökotoksikoloogia – 1 koht

Kvalifikatsiooninõuded kandideerimiseks on sätestatud „KBFI teadustöötaja ametijuhendis“ ning teadustöötajate valimise kord „KBFI teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste juhtide valimise tingimustes ja korras“ aadressil http://kbfi.ee/?id=442

Konkursist osavõtuks palume esitada 31. juuliks 2018 kella 16:00-ks KBFI direktori nimele elektroonselt aadressil kbfi@kbfi.ee järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus;
isikut tõendava dokumendi koopia;
haridust ja teaduskraadi tõendavad dokumendid;
Curriculum Vitae ja täielik loetelu autori publikatsioonidest Thomson Reuters WoS andmebaas kuuluvates teaduslikes ajakirjades;
viimase viie aasta jooksul avaldatud kuni 5 tähtsamat publikatsiooni.

Lisateave teadussekretär Kristian Sülluste, tel 6398 391, e-post kristian.sulluste@kbfi.ee

Kontaktinfo