KBFI keskkonnatoksikoloogia labor otsib doktoranti MSCA-ITN projekti “PRORISK”

Tagasi

KBFI keskkonnatoksikoloogia labor otsib doktoranti MSCA-ITN projekti “PRORISK”.
Doktorant ei tohi olla Eesti resident.

Kandideerimise tähtaeg on 31.05.2020.

Täiendav info ja tingimused portaalis EURAXESS
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/489675

Kontaktinfo