Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bioenergeetika
Bioorgaanika
KBFI
KEAF
Keemiline füüsika
Keskkonnatoksikoloogia
Uncategorized

Tagasi

Kaitstud doktoritöö: Andrus Kaldma

27.04.2017 kaitses TTÜ-s KBFI bioenergeetika laboratooriumi doktorant Andrus Kaldma doktoritöö “Metabolic remodeling of human colorectal cancer: alterations in energy fluxes”. Töö eesmärk oli  iseloomustada jämesoolevähi mitokondrite funktsiooni ja energiavoogude regulatsiooni. Töös analüüsiti kvantitatiivselt rakuhingamist soolevähi patsientide operatsioonijärgses materjalis. Doktoritöö tulemusena selgus, et jämesoolevähis on mitokondrid funktsionaalsed, kuid esineb mitmeid kõrvalekaldeid tervest koest: näiteks toimub mitokondrite süntees ja muutuvad energiatranspordi teed. Need tulemused loovad võimaluse leida potentsiaalseid vähiravi ja diagnostika sihtmärke.

Doktoritöö juhendajateks olid KBFI bioenergeetika labori vanemteadur Tuuli Käämbre ja teadur Natalja Timohhina.

Oponeerisid akad. prof. Vilmae Borutaite Leedu Terviseteaduste Ülikooli  Neuroteaduste Instituudist ja dots. Kalju Paju Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini  Instituudist.