Esilehele
                                                                                                                                                                                                                                                                 To the main page

Anne Kahru

töökoht: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, In vitro ja ökotoksikoloogia töögrupp
(http://www.kbfi.ee/?id=129&lang=est)
amet: Keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja
telefon: 6398373
e-mail:
anne.kahru@kbfi.ee

toksikoloogia-alane tegevus
: Teadustegevuse profiil Eesti Teaduse Infosüsteemis.
            

Anne Kahru

place of work: National Institute of Chemical Physics and Biophysics,  In vitro and ecotoxicology group ( http://www.kbfi.ee/?id=129)
occupation: Head of Laboratory of Environmental Toxicology
phone: +372 6398373
e-mail: anne.kahru@kbfi.ee

toxicological expertise
: Scientific profile in Estonian Research Portal.