Kategooria

EPR spektromeetri ERS 230 elektromagnet

Tootja – The Centre of Scientific Instruments of the Academy of Sciences (DDR)
Magnetväli – max 1.3 T
Pooluste vahe – 60 mm
Pooluste läbimõõt – 200 mm

Ajalugu

See magnet osteti komplektis Saksa DV EPR spektromeetriga ERS 230, mis installeeriti Küberneetika Instituudi füüsika sektoris 1978.a. Spektromeeter ERS 230 võimaldas registreerida EPR spektreid magnetvälja laotusega nii X (9,5 GHz) kui Q (34 GHz) sagedusribas magnetvälja väärtustel vastavalt 0.3 T ja 1.2 T.

Spektromeetrit rakendati esmalt laserkiirgusega tekitatud elektronide optilise polarisatsiooni uurimiseks leelismetallide (rubiidium, tseesium) lahustes ja mõningates teistes ühendites [1]. Tundlikkuse parandamiseks täiendati spektromeetrit digitiseeritud spektrite kogumisega Nokia impulssanalüsaatori LP4840 mällu. Rakendusliku tööna uuriti ka mõningate pooljuhtmaterjalide, nende hulgas ränioksiidkile füüsikaliste omaduste sõltuvust valmistamise tehnoloogiast.

1990-ndate alguses uurisid T. Rõõm ja G. Liidja spektromeetril CaO defektide relaksatsiooni [2] ja sellest kasvas välja T. Rõõmu doktoritöö.

1994.a. alustati EPR kasutusvõimaluste uurimist isikudosimeetriaks hammaste emaili spektrite abil [3]. Signaali kogumisega NIC-1086 miniarvuti mällu ja spektrite digitaalse simuleerimise abil saavutati kõrge täpsus kiirgusdoosi hindamisel [4]. Uuriti ka ultraviolettkiirguse ja temperatuuri mõju mõõtetäpsusele [5,6].

Spektromeetri kasutamine lõpetati 90-ndate aastate lõpus elektroonikablokkide amortiseerumise tõttu.

Tähtsamad publikatsioonid:

  1. H.Kooskora, L. Pirn (1982). Electron spin polarization of rubidium solution in dimethocyethane. Eesti NSV TA Toimetised. Füüsika. Matemaatika, nr 31.
  2. Rõõm, T.; Liidja, G. (1991). Luminescence and ESR detected hydrogen related traps in yellow-colored CaO crystals. Radiation Effects and Defects in Solids. 855 – 860.
  3. Rõõm, T.; Liidja, G.; Lippmaa, E. (1994). Temperature and frequency effects in tooth enamel electron spin resonance dosimetry. Applied Radiation and Isotopes, 45, 1061−1064.
  4. Chumak, V.; Bailiff, I.; Baran, N.; Bugai, A.; Dubovsky, S.; Fedosov, I.; Finin, V.; Haskell, E.; Hayes, E.; Ivannikov, A.; Kenner, G.; Kirillov, V.; Khamidova, L.; Kolesnik, S.; Liidja, G.; Likhtarev, I.; Lippmaa, E.; Maksimenko, V.; Meijer, A.; Minenko, V. … Wieser, A. (1996). The first international intercomparison of EPR-dosimetry with teeth: first results. Applied Radiation and Isotopes, 47, 1281−1286.
  5. Liidja, G.; Past, J.; Puskar, J.; Lippmaa, E. (1996). Paramagnetic resonance in tooth enamel created by ultraviolet light. Applied Radiation and Isotopes, 47 (8), 785−788.
  6. Liidja, G. (1999). EPR study of tooth enamel: temperature effects on CO2\radicals. Phosphorus Research Bulletin, 10, 341−344.

Kontaktinfo