Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilaste teadustööde konkursi peapreemia laureaat Leenu Reinsalu

Tagasi

Eesti Biokeemia Seltsi 2020 aasta üliõpilaste teadustööde konkursil võitis ühe kahest peapreemiast KBFI keemilise bioloogia labori magistrant Leenu Reinsalu.
Leenu Reinsalu oli kaasautoriks ajakirjas Cancers ilmunud publikatsioonis: Mitochondrial Respiration in KRAS and BRAF Mutated Colorectal Tumors and Polyps.
Antud töö tulemustest ilmnes, et vähirakkudes soodustab Warburgi efekti enim BRAF mutatsioon, kuid ka KRAS+ kasvajates on glükolüüs olulisel kohal. Samuti näidati tugevalt glükolüütilist fenotüüpi premaliigses faasis soolepolüüpides. Seejuures oli aga kõikides kudedes säilinud ka oksüdatiivne fosforüülimine ning eriti selgelt on see välja kujunenud halva prognoosiga metsiktüüpi kasvajates.
Kokkuvõttes võib öelda, et see töö näitab soolevähi energiametabolismi täiesti uuest aspektist.
Õnnitleme noort teadlast!

Kontaktinfo